Internet 10 milionów elektronicznych dowodów osobistych

internet prędkość

internet prędkość

Internet 10 milionów elektronicznych dowodów osobistych

E-dowód umożliwia m.in. elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach. Wniosek o dowód można składać w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego jest bezpłatna Przypominamy, że jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać. Taka zmiana jest dobrowolna.
10 milionów dowodów osobistych z warstwą elektroniczną

Czym jest e-dowód?

To dowód osobisty zawierający warstwę elektroniczną, czyli wbudowany chip. Znajdują się w nim dane jego posiadacza, w tym zdjęcie biometryczne. Ponadto w warstwie elektronicznej e-dowodu znajdują się 3 certyfikaty:

potwierdzania obecności,
identyfikacji i uwierzytelnienia (osób, które ukończyły 13 rok życia),
podpisu osobistego (osób, które o niego zawnioskowały oraz miejsca na certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Warto dodać, że na pierwszej stronie dokumentu (awersie) widnieje numer CAN, który pozwala na korzystanie z elektronicznych funkcji e-dowodu. Dodatkowo zabezpiecza e-dowód tak, żeby osoba niepowołana nie odczytała danych zapisanych w warstwie elektronicznej.

E-dowód umożliwia:

komunikowanie się z administracją publiczną oraz innymi podmiotami,
korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach,
sygnowanie dokumentów oraz wniosków za pomocą podpisu elektronicznego,
bezpiecznie logowanie się do portali administracji publicznej (np. e-Urzędu Skarbowego),
potwierdzenie Profilu Zaufanego.

Od 7 listopada 2021 r. wydawane są nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego. Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Nie są one pobierane od:

dzieci poniżej 12. roku życia,
osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe ( np. z powodów medycznych).

Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12. r. życia i może złożyć podpis.
Okres ważności dowodów osobistych:

Wydawane od 7 listopada 2021 r. dowody osobiste są ważne przez:

10 lat – dla osób od 12. r. życia,
5 lat – dla osób do 12. r. życia,
12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

W jaki sposób aktywować e -dowód?

Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów PIN dla każdego z tych certyfikatów (odpowiednio 4-cyfrowy PIN1 i 6-cyfrowy PIN2). Możesz ustalić kody już w urzędzie gminy przy odbiorze dowodu osobistego. Możesz zrobić to również później, w dowolnym urzędzie gminy.

Aby móc korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu (np. logowanie się do serwisu Gov.pl) musisz posiadać smartfon z anteną NFC oraz zainstalować aplikację eDO App lub czytnik do e-dowodu oraz zainstalować oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer i E-dowód podpis elektroniczny.
Dotychczas najwięcej e-dowodów aktywowali mieszkańcy województw:

mazowieckiego (652 tys.),
śląskiego (437 tys.),
małopolskiego (322 tys.),
dolnośląskiego (321 tys.)
wielkopolskiego (313 tys.),
pomorskiego (256 tys.),
łódzkiego (218 tys.).

źródło; https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/10-milionow-dowodow-osobistych-z-warstwa-elektroniczna