Internet Play z nowym finansowaniem na ponad 5 miliardów złotych

internet prędkość

internet prędkość

Internet Play z nowym finansowaniem na ponad 5 miliardów złotych

Play z nowym finansowaniem na kwotę 5,5 miliarda złotych

Spółka P4 będąca operatorem sieci Play i należąca do francuskiej Grupy iliad, zawarła nową Umowę Kredytów Terminowych i Odnawialnych na łączną kwotę 5,5 mld złotych. Środki finansowe mogą być wykorzystane na spłatę obecnego zadłużenia spółki oraz na ogólne cele korporacyjne.

Zarząd P4 podpisał w imieniu Play nową Umowę Kredytów Terminowych i Odnawialnych na łączną kwotę 5,5 mld złotych. Umowa została zawarta z konsorcjum banków Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG oraz Santander Bank Polska. Są one jednocześnie głównymi organizatorami, pierwotnymi kredytodawcami i gwarantami finansowania. Pierwotnym kredytodawcą jest także Credit Agricole Bank Polska.

Po spełnieniu uzgodnionych przez strony umowy warunków, kredyt terminowy w kwocie 3,5 mld złotych zostanie udzielony na okres 5 lat, zaś kredyt odnawialny w kwocie 2 mld złotych będzie dostępny przez okres 3 lat, z możliwością jego przedłużenia lub zamiany na kredyt terminowy, za zgodą kredytodawców. Kredyty nie są zabezpieczone. Finansowanie wydłuża termin spłaty długu spółki o 5 lat, do 2026 roku.

Kredyt oprocentowany jest według stopy zmiennej opartej na stawce WIBOR plus marża, której wielkość uzależniona jest od poziomu zadłużenia Play, którego maksymalny pułap, liczony jako skonsolidowana skorygowana EBITDAaL do długu netto, ustalony został na 3.25x.

Umowa Kredytów Terminowych i Odnawialnych pozytywnie zmienia strukturę kapitałową Play wydłużając zobowiązania finansowe spółki do roku 2026 oraz, dzięki dostępności kredytu odnawialnego, zwiększając płynność finansową jednocześnie obniżając ogólny koszt finansowania.

źródło: https://biuroprasowe.play.pl/aktualnosci/656424/play-z-nowym-finansowaniem-na-kwote-5-5-miliarda-zlotych