Internet 5 dzień szczytu cyfrowego IGF relacja

internet prędkość

internet prędkość

Internet 5 dzień szczytu cyfrowego IGF relacja

Ponad 10 300 osób ze 175 krajów i wszystkich kontynentów – na miejscu w Katowicach i online – wzięło udział w 16. edycji Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021. Tematem przewodnim ostatniego dnia było cyberbezpieczeństwo.

Szacuje się, że pandemia koronawirusa przyspieszyła rewolucję cyfrową o siedem lat. Jednym z aspektów tego gwałtownego rozwoju było pojawienie się nowych rodzajów cyberprzestępstw. Walka z nimi będzie wymagała zdecydowanych działań na poziomie ponadpaństwowym – to wnioski z piątkowych dyskusji na IGF 2021 w Katowicach.
Bliżej dla cyberbezpieczeństwa

Pierwsza sesja plenarna poświęcona była potrzebie budowania bezpiecznej cyberprzestrzeni.

– Potrzebna jest bliższa współpraca w zakresie zapewnienia światowego cyberbezpieczeństwa. Wprowadzenie jasnych i skutecznych standardów reagowania na zagrożenia w sieci wymaga szerszej dyskusji. Trzeba pamiętać także, że nie chodzi tu o to, by zdławić swobodę działań w internecie, tylko skutecznie reagować na poczynania cyberprzestępców – powiedziała Sheetal Kumar z Global Partners Digital.

Jak powiedział podczas dyskusji Henri Verdier, ambasador Francji ds. cyfrowych, główne zagrożenia w internecie dotyczą dziś „braku równowagi w cyberprzestrzeni i nierównej pozycji państw narodowych w sieci, wykorzystywania internetu jako narzędzia do szerzenia dezinformacji i cyberataków oraz ograniczania wolności w sieci przez wielkie korporacje”.

O skutecznym ściganiu cyberprzestępców dyskutowano również na kolejnej z sesji plenarnych. Wzięli w niej udział m.in przedstawiciele Best Practice Forum Cybersecurity. To rada ekspercka funkcjonująca przy ONZ.

– Staramy się sprawdzać, czy wypracowane przez różne państwa normy i zapisy prawne rzeczywiście sprawdzają się w walce z zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – powiedział Marcus Kummer z Best Practice Forum Cybersecurity.

W ramach działań Forum w tym roku przeanalizowano 36 norm prawnych z całego świata dotyczących cybebezpieczeństwa. W ramach prac Best Practice Forum Cybersecurity zostały także przeanalizowane najważniejsze incydenty w cyberprzestrzeni.

– Badaliśmy incydenty, które mogły w istotny sposób wpłynąć na życie ludzi. Chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wdrożone dotychczas normy byłyby w stanie im zapobiec – powiedziała Mallory Knodel.

Game changer

Dynamiczny rozwój internetu podczas pandemii okazał się swoistym „game changerem” dla wszystkich jego użytkowników – przedsiębiorców, uczniów i studentów, urzędników oraz osób prywatnych. Ta szeroko pojęta cyfryzacja życia codziennego była tematem kolejnej z piątkowych dyskusji. Jak zauważyła moderująca dyskusję Sanda Hoferichter z platformy EuroDIG, w czasie izolacji to właśnie internet okazał się naszym najskuteczniejszym i często jedynym kanałem komunikacyjnym.

– O potrzebie rozwijania i upowszechniania cyfrowych rozwiązań świadczy sukces kończącego się dziś Szczytu Cyfrowego, którego hybrydowa formuła umożliwiła wielu osobom nie tylko śledzenie, ale też aktywne uczestniczenie w prowadzonych tu dyskusjach i wypracowywaniu konkretnych rozwiązań – zaznaczyła Hoferichter.

Podczas panelu użytkownicy internetu z całego świata dzielili się swoimi doświadczeniami i obserwacjami dotyczącymi kierunków rozwoju świata cyfrowego w dobie pandemii koronawirusa. Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z tego procesu, jak rozkwit e-handlu czy e-edukacji, wskazywali również na pojawienie się wyzwań, z którymi musi się dziś zmierzyć cała globalna społeczność.

– Rosnące przywiązanie coraz większej liczby osób do internetu lub wręcz konieczność korzystania z sieci stanowiącej niekiedy jedyną możliwość komunikacji i pracy powoduje, że ewentualne cyberataki lub incydenty związane z mową nienawiści mogą uderzać w nas znacznie mocniej niż w przeszłości. Nie możemy uznawać internetu za narzędzie perfekcyjne – każdego dnia pamiętajmy o jego „złych” bądź „brzydkich” stronach, abyśmy mogli skutecznie się przed nimi chronić” – podkreśliła Laura Palacios reprezentująca organizacje studenckie z Kolumbii.

Przyspieszona rewolucja

Prezentowane na Szczycie Cyfrowym w Katowicach dane dowodzą, że pandemia koronawirusa przyspieszyła rewolucję cyfrową o siedem lat, a dzięki sztucznej inteligencji (AI) firmy mogą zwiększyć swoją produktywność nawet o 30 proc. Do 2024 r. liczba asystentów głosowych (botów) ma osiągnąć 8,4 mld, czyli więcej niż wynosi populacja całego świata. Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza również do urzędów, stając się integralnym elementem rozwoju e-administracji. Temat wykorzystania narzędzi AI w usprawnianiu usług publicznych zdominował jeden z ostatnich paneli IGF 2021 w Katowicach.

– Nasz urząd projektuje obecnie narzędzie informatyczne oparte o sztuczną inteligencję, którego zadaniem będzie wspomaganie pracowników w analizie wzorców umów stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem klauzul niedozwolonych. Pozwoli to na wstępną weryfikację dużo większej ilości danych, niż jest to obecnie możliwe i otworzy nowe możliwości w zakresie aktywnego oraz punktowego eliminowania nieprawidłowości na dużą skalę, co przełoży się na poprawę ochrony konsumentów – tłumaczył Jacek Marczak z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Jak przypomnieli eksperci, każda sekunda oszczędności w makroskali pracy setek tysięcy pracowników administracji przynosi olbrzymie oszczędności finansowe dla państwa.

– Organizacje sektora publicznego w Europie Środkowej zaczęły dostrzegać potencjał technologii AI, jednak ich zastosowanie wciąż pozostaje ograniczone do pojedynczych obszarów. W przyszłości spodziewamy się szerszego wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania analizy kompleksowych procesów społeczno-gospodarczych w poszukiwaniu nowych podejść i rozwiązań. Jeszcze przed pandemią ocenialiśmy, że AI będzie coraz szerzej wpływać na nasze życie – także jako obywateli czy petentów w urzędach, a obecnie dostrzegamy przyspieszenie tego procesu – ocenił Bob Wouters z projektu eLAB w ramach Komisji Europejskiej.
Ceremonia zamknięcia

Piątek był ostatnim, piątym dniem, Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 w Katowicach. Wzięło w nim udział – online i na miejscu – ponad 10 300 osób ze 175 krajów i wszystkich kontynent

– Podczas Szczytu Cyfrowego wiele mówiliśmy o cyberbezpieczeństwie. I to powinno być priorytetem w naszej cyfrowej agendzie – powiedział w trakcie ceremonii zakończenia Szczytu minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Internet może być bronią obosieczną. Nie możemy bez niego żyć, ale może on być również niebezpieczny – dodał.

Kolejna, 17. edycja IGF, odbędzie się w Etiopii. – Życzę powodzenia podczas przygotowania kolejnej edycji Szczytu i dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację tegorocznej edycji – powiedział minister Janusz Cieszyński.

Podczas ceremonii wystąpili Zespół Pieśni Tańca Śląsk oraz orkiestra górnicza.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/piaty-dzien-szczytu-cyfrowego–igf-2021-cyberbezpieczenstwo-i-ceremonia-zamkniecia