Internet 500 minut od Plusa dla obywateli Ukrainy

internet prędkość

internet prędkość

Internet: 500 minut od Plusa dla obywateli Ukrainy

Pakiet 500 bezpłatnych minut od Plusa dla obywateli Ukrainy, od teraz można wykorzystać wymiennie na połączenia na terenie Polski oraz – tak jak do tej pory – na połączenia do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone na Ukrainie.

Plus wychodzi naprzeciw potrzebom obywateli Ukrainy, aby mogli utrzymać kontakt zarówno z bliskimi, którzy zostali na terenie ojczystego kraju, jak i z osobami przebywającymi na terenie Polski. Dlatego też 500 bezpłatnych minut, które dotychczas przeznaczone były na połączenia z ukraińskimi sieciami komórkowymi Kyivstar, Lifecell i Vodafone, od teraz można wykorzystać także wykonując połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych na terenie naszego kraju.

Bezpłatny pakiet „500 minut w Polsce i do Ukrainy” dostępny jest dla obywateli Ukrainy, którzy zarejestrują starter od Plusa lub Plusha na ukraiński dokument ze zdjęciem.

Pakiet włącza się automatycznie po wykonaniu pierwszego połączenia, wysłaniu SMS-a, MMS-a lub po pierwszym połączeniu się z internetem. Pakiet jest ważny przez 30 dni.

Darmowe startery Plusa i Plusha dystrybuowane są na terenie całego kraju:

we wszystkich punktach sprzedaży usług Grupy Polsat Plus,
w wybranych punktach partnerskich w całej Polsce obejmujących:
sklepy sieci: Żabka, Immedio, Relay, 1Minute, Tabak,
placówki Poczty Polskiej,
dystrybutory prasowe: Ruch, Kolporter, Świat Prasy, Media Star,
stacje paliw: Shell, BP,
w specjalnych punktach recepcyjnych.

Obywatele Ukrainy przebywający na terenie Polski mogą także korzystać z darmowego i jednorazowego pakietu 10 GB.

Пакет 500 безкоштовних хвилин від оператора Plus для громадян України тепер можна використовувати як взаємозамінні для дзвінків у Польщі та, як і раніше, для дзвінків на мобільні мережі Kyivstar, Lifecell та Vodafone в Україні.

Plus робить крок назустріч потребам громадян України, щоб вони могли підтримувати зв’язок як зі своїми родичами, які залишилися на батьківщині, так і з людьми, що знаходяться у Польщі. Тому 500 безкоштовних хвилин, які до цього часу були призначені для дзвінків на українські мобільні мережі Kyivstar, Lifecell та Vodafone, тепер можна використовувати і для дзвінків на мобільні та стаціонарні мережі Польщі.

Безкоштовний пакет «500 хвилин по Польщі та в Україну» доступний для громадян України, які зареєструють стартові пакети Plus або Plush за документом громадянина України з фото.

Пакет активується автоматично після першого дзвінка, відправки SMS, MMS або після першого підключення до Інтернету. Пакет дійсний протягом 30 днів.

Безкоштовні стартові пакети Plus і Plush розповсюджуються по всій країні:

у всіх точках продажу послуг Polsat Plus,
в окремих партнерських точках по всій Польщі, включаючи:
магазини мереж: Żabka, Immedio, Relay, 1Minute, Tabak,
відділення Poczta Polska,
розповсюджувачі преси: Ruch, Kolporter, Świat Prasy, Media Star,
автозаправні станції: Shell, BP,
в спеціальних пунктах прийому.

Громадяни України, які перебувають у Польщі, також можуть скористатися безкоштовним одноразовим пакетом на 10 Гб.

źródło: https://www.plus.pl/news/art-8649-pakiet-500-minut-od-plusa-dla-obywateli-ukrainy-dostepny-takze-na-polaczenia-w-polsce