Internet Centralna Platforma Zarządzenia Miastem

internet prędkość

internet prędkość

Internet Centralna Platforma Zarządzenia Miastem

Centralna Platforma Zarządzenia Miastem – konsultacje rynkowe

31.03.2021

Pracujemy nad Centralną Platformą Zarządzania Miastem i otwieramy konsultacje rynkowe w tej sprawie. Na zgłoszenia czekamy do 26 kwietnia.
Zdjęcie – symbolizująca komentarz/opinię żółta chmurka na niebieskim tle. Z lewej strony widoczne palce dłoni trzymającej chmurkę.

Centralna Platforma Zarządzania Miastem to projekt zaplanowany w Krajowym Planie Odbudowy pod patronatem sekretarza stanu Adama Andruszkiewicza. Pracuje nad nim Departament Rozwiązań Innowacyjnych, który jest przez niego kierowany. Celem projektu jest przede wszystkim wsparcie samorządów w odbudowaniu lokalnych gospodarek oraz skierowanie ich na ścieżkę cyfrowego i zrównoważonego rozwoju.
Ambitny plan

Jak chcemy osiągnąć te cele? Poprzez:

zbudowanie i wdrożenie centralnej platformy do zarządzania zadaniami samorządów o funkcjonalności centralnego repozytorium aplikacji, wytycznych i najlepszych praktyk – w postaci biblioteki gotowych rozwiązań opartych na technologii Internetu Rzeczy (IoT) i Sztucznej Inteligencji (AI), które mogą być wielokrotnie wykorzystywane z uwzględnieniem lokalnej specyfiki,
rozszerzenie możliwości stron internetowych urzędów o elektroniczne usługi dla mieszkańców, w tym ich personalizację (np. rozsyłanie informacji o wysokości podatku od nieruchomości, ułatwienie płatności, składanie deklaracji odpadowych, uzyskiwanie uzgodnień i pozwoleń, składanie wniosków o dostęp do informacji publicznej itp.),
cyfrowe centralne bazy danych na temat infrastruktury i zasobów (np. projekty organizacji ruchu, położenie pojazdów transportu publicznego, sieci przesyłowych i pomp wody, stanu wałów przeciwpowodziowych itp.), w tym wytworzenie narzędzi analityki pozyskanych w trakcie realizacji projektów konkursowych danych do ponownego wykorzystania,
ogłoszenie konkursów dla samorządów, które w procedurze przetargowej będą finansować rozwiązania z obszarów zarządzania zadaniami samorządów.

Zapraszamy do konsultacji!

Ogłosiliśmy właśnie konsultacje rynkowe dotyczące tego projektu. Podzieliliśmy je na dwie części:

zebranie informacji o możliwościach technicznych dla budowy Centralnej Platformy Zarządzania Miastem,
zebranie informacji o niezbędnych do przygotowania badania rynku w zakresie potrzeb technologicznych jednostek samorządu terytorialnego.

Na elektroniczne zgłoszenia do konsultacji czekamy do 26 kwietnia do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Sylwią Stefaniak: [email protected].

Zachęcamy do udziału w konsultacjach!

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/centralna-platforma-zarzadzenia-miastem–konsultacje-rynkowe