Internet cybergov 2021

internet prędkość

internet prędkość

Internet cybergov 2021

Już za tydzień jedna z najważniejszych konferencji poświęconych bezpieczeństwu informatycznemu w sektorze publicznym – CyberGOV 2021. Główny temat to cyberbezpieczeństwo instytucji sektora publicznego wobec przyspieszonej cyfryzacji usług.
Biało-niebieska grafika wektorowa z tekstem: Zapraszamy na VII edycję konferencji. 20 maja 2021 CyberGOV, konferencja online. Cyberbezpieczeństwo instytucji sektora publicznego wobec przyspieszonej cyfryzacji usług.

Wszyscy już chyba zdali sobie z tego sprawę – ostatni czas to przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej, także w sektorze administracji publicznej. Co za tym idzie, to także m.in. rosnąca skala wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem. I o nich właśnie rozmawiać będą uczestnicy CyberGOV 2021.
Dla administracji

Konferencja CyberGOV powstała w odpowiedzi na aspiracje i oczekiwania przedstawicieli instytucji administracji publicznej. To spotkanie przygotowane przede wszystkim pod ich potrzeby.

Spotkanie to możliwość wymiany doświadczeń, zaprezentowania najlepszych praktyk, a także dialogu instytucji mających decydujący wpływ na realizację programów i działań w obszarze cyberbezpieczeństwa sektora publicznej w Polsce.

CyberGOV to dyskusja o sprawach ważnych dla cyberbezpieczeństwa administracji publicznej centralnego i samorządowego szczebla oraz o współpracy administracji, nie tylko z jednostkami powołanymi do stania na straży cyberbezpieczeństwa, ale także służbami mundurowymi i sektorem obronnym.

Tegoroczna konferencja odbędzie się online – 20 maja. Objęliśmy ją patronatem honorowym.

WAŻNE! Dla przedstawicieli administracji publicznej udział w konferencji jest bezpłatny!

Zarejestruj się już dziś!

Aktualne tematy

Ostatnie miesiące dostarczyły wielu tematów, o których będą rozmawiać uczestnicy konferencji. To m.in. nowe regulacje, w tym nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, ale i nowe realia funkcjonowania urzędów w Polsce, w tym potrzeba budowania świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zadawania pytań i rozmowy z prelegentami. Dyskusja odbędzie się w formie, organizowanych w formie wideokonferencji, roundtables.

Kto weźmie udział w CyberGOV 2021? Swoimi wiedzą i doświadczeniami podzielą się najlepsi eksperci, w tym:

minister Marek Zagórski, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, KPRM – Rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa – jakie zmiany niesie nowelizacja ustawy dla sektora publicznego?
Katarzyna Prusak-Górniak, attaché ds. cyberbezpieczeństwa w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej – NIS 2.0 i inne regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa. Digital Operational Resilience Act (DORA) i jego znaczenie.
Tomasz Wlaź, naczelnik Wydziału Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, KPRM – Realne inwestycje w cyberbezpieczeństwo, czyli kilka poważnych źródeł rozwoju: plany Kancelarii Premiera Rady Ministrów.
Przemysław Jaroszewski, CSIRT NASK – Krajobraz cyberzagrożeń dla administracji publicznej.
Jan Kostrzewa, dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Sprawiedliwości – Jak realizować przetargi wg. UZP na zakupy rozwiązań i usług cyberbezpieczeństwa?

Agenda – CyberGOV 2021

Zapraszamy do udziału!

Zarejestruj się już dziś!

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cybergov-2021–zapraszamy