Internet cyfrowe wsparcie dla samorządu łódzkiego

internet prędkość

internet prędkość

Internet cyfrowe wsparcie dla samorządu łódzkiego

Kolejne spotkanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina” za nami. Tym razem minister Janusz Cieszyński w Tomaszowie Mazowieckim spotkał się z samorządowcami z województwa łódzkiego.

Podlaskie, zachodniopomorskie, małopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, śląskie – to województwa, które już odwiedziliśmy w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. W dotychczasowych spotkaniach wzięło udział niemal 500 samorządowców. W piątek do tego grona dołączyli przedstawiciele 67 gmin z województwa łódzkiego.
Miliard na cyfryzację

Program „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU.

– Kierujemy go do wszystkich gmin w Polsce. Przeznaczamy na to działanie miliard złotych, z tego ponad 37 milionów złotych dla wszystkich 177 gmin z województwa łódzkiego. Na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy przedstawicieli 67 gmin. Tylko dla Was mamy niemal 13 milionów złotych – powiedział w Tomaszowie Mazowieckim minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Celem programu jest wsparcie cyfrowego rozwoju instytucji samorządowych oraz zwiększenie ich cyberbezpieczeństwa – dodał.

Każda gmina, która weźmie udział w programie, może liczyć na wsparcie – minimalna, zagwarantowana wysokość grantu to 100 000 zł, maksymalna – 2 000 000 zł. Wysokość dofinansowania zależy od wielkości (liczby mieszkańców) i zamożności gminy (wskaźnika podatkowego G). Dzięki takiemu podejściu wyrównujemy szanse mniej zamożnych gmin.

18 października ruszył pierwszy nabór wniosków. Gminy z województwa łódzkiego będą mogły wziąć udział w kolejnych naborach, które ruszą już wkrótce. Nabór wniosków prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Udzielone w ramach projektu wsparcie powinno być przeznaczone na cztery obszary:

• Cyfryzację biur/jednostek publicznych/jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) – zakup sprzętu IT i oprogramowania.
• Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej.
• Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych.
• Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Obowiązkowym działaniem będzie audyt cyberbezpieczeństwa. Dzięki niemu powstanie mapa cyberbezpieczeństwa samorządów w Polsce, co wzmocni techniczny i kompetencyjny potencjał gmin do zapobiegania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

Wyrównanie szans

– Wykluczenie cyfrowe w szczególności dotyka mniej zamożne gminy. Dlatego zaproponowany przez nas mechanizm ma charakter „cyfrowej subwencji”, która w większym stopniu pomaga mniej zamożnym samorządom – mówił minister Janusz Cieszyński. – Za otrzymane pieniądze gminy będą mogły sfinansować nie tylko cyfryzację urzędów, ale także zrealizować zakupy dla jednostek podległych – szkół, instytucji kultury czy placówek ochrony zdrowia – dodał.

Procedura naboru wniosków jest prosta i w pełni elektroniczna, a zasady rozliczania projektu przejrzyste i przyjazne dla samorządów – to 100% finansowania, bez wkładu własnego, łatwe rozliczenie, a także możliwość refinansowania wydatków poniesionych od lutego 2020 r.

Z projektu będzie można sfinansować poniesione już wydatki (od lutego ubiegłego roku). Okres tzw. kwalifikowalności wydatków dla projektu to luty 2020 r. – koniec września 2023 r.

– Pandemia pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy i podległe im jednostki mają kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i działających na ich terenie firm. Nasz program „Cyfrowa Gmina” pomoże wyrównać możliwości samorządów w tym zakresie – efekt tych działań służył będzie mieszkańcom i pracownikom urzędów na długo po pandemii – mówił minister Janusz Cieszyński.

Szczegóły dotyczące naborów wniosków, wzory dokumentacji i numer infolinii dla samorządowców można znaleźć na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa – gov.pl/cppc.
Cyfrowe Łódzkie

Program „Cyfrowa Gmina” to niejedyna inicjatywa, która wspiera cyfrowy rozwój gmin na terenie województwa łódzkiego. Inny to m.in. Program Operacyjny Polska Cyfrowa. W jego ramach realizujemy w województwie łódzkim inwestycje szerokopasmowe. Łączna wartość projektów to 522 953 012,70 zł, łączna wartość dofinansowania – 253 082 859,14 zł, a łączna liczba pokrytych dostępem do sieci gospodarstw domowych to 152 703.

Nie tylko podłączamy internet, ale pomagamy też szkołom w zakupie sprzętu komputerowego. W ramach programu Zdalna Szkoła, czyli programu wsparcia samorządów w zakupie sprzętu do zdalnej edukacji, łódzkie gminy dostały dofinansowanie na łączną kwotę 11 025 304,86 zł. Wsparcie trafiło do 656 szkół – 4118 uczniów i 1029 nauczycieli, a dzięki tym środkom w województwie łódzkim kupiono łącznie 66 komputerów stacjonarnych, 4491 laptopów i 612 tabletów.

W ramach programu Zdalna Szkoła+ łódzkie gminy dostały dofinansowanie na łączną kwotę 11 104 313,21 zł. Wsparcie trafiło do 672 szkół – 3796 uczniów i 869 nauczycieli, a dzięki tym środkom w województwie łódzkim kupiono łącznie 233 komputerów stacjonarnych, 4196 laptopów i 280 tabletów. Liczba wspartych – w ramach tego programu – rodzin wielodzietnych to 2743.