Internet cyfryzacja kujawsko pomorskich gmin

internet prędkość

internet prędkość

Internet: cyfryzacja kujawsko pomorskich gmin

Na wsparcie może liczyć każda, nawet najmniejsza gmina – powiedział w piątek w Szubinie minister Janusz Cieszyński. Do kujawsko-pomorskich samorządów – w ramach programu „Cyfrowa Gmina” – trafi 35,5 miliona zł.

Do 22 grudnia trwa drugi nabór wniosków w programie „Cyfrowa Gmina”. Mogą wziąć w nim udział 1063 gminy, w tym 142 kujawsko-pomorskie samorządy. Budżet całego programu to miliard złotych z Funduszy Europejskich.

Cyberpriorytet

W piątek w Szubinie minister Janusz Cieszyński spotkał się z kujawsko-pomorskimi samorządowcami. Wraz z ministrem Łukaszem Schreiberem wręczył im symboliczne czeki z kwotami dofinansowania, na jakie mogą liczyć w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

– Na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy przedstawicieli 54 gmin. Suma dofinansowania, na jakie możecie liczyć to prawie 16 mln zł. Na całe województwo kujawsko-pomorskie przeznaczamy 35,5 mln zł – powiedział minister Janusz Cieszyński. – Na wsparcie w ramach naszego programu może liczyć każda, nawet najmniejsza gmina. Minimalna wysokość dofinansowania to 100 000 zł, maksymalna – 2 000 000 zł. Wysokość wsparcia zależy od wielkości i zamożności gminy. Dzięki takiemu podejściu wyrównujemy szanse mniej zamożnych gmin – dodał.

Udzielone w ramach projektu wsparcie powinno być przeznaczone na cztery obszary:

Cyfryzację biur/jednostek publicznych/jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) – zakup sprzętu IT i oprogramowania.
Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej.
Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych.
Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Jedno działanie jest obowiązkowe – to audyt cyberbezpieczeństwa.

CERT Polska tylko w tym roku odnotował 525 incydentów w jednostkach samorządu terytorialnego.

– Chcemy stworzyć mapę cyberbezpieczeństwa samorządów w Polsce i mamy nadzieję, że dzięki temu działaniu wzmocnimy techniczny i kompetencyjny potencjał gmin do zapobiegania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa – powiedział minister Janusz Cieszyński.

Wnioski w programie „Cyfrowa Gmina” przyjmuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zasady rozliczania projektu są proste. To 100% finansowania, bez wkładu własnego, łatwe rozliczenie. Z projektu będzie można sfinansować poniesione już wydatki (od lutego ubiegłego roku). Okres tzw. kwalifikowalności wydatków dla projektu to luty 2020 r. – koniec września 2023 r.

Cyfrowe kujawsko-pomorskie

Program „Cyfrowa Gmina” to niejedyna inicjatywa, która wspiera cyfrowy rozwój gmin na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Inny to m.in. Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC).

Zgodnie z raportem Prezesa UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego za 2020 rok, w woj. kujawsko-pomorskim 69% gospodarstw domowych znajdowało się w zasięgu sieci umożliwiającej korzystanie z usług o co najmniej 30 Mb/s, a po zakończeniu inwestycji POPC wskaźnik ten urośnie o 9 p.p. do 78%. Na koniec 2020 roku mieszkańcy ok. 51% adresów Szubina miało dostęp do szybkiego internetu. Po zakończeniu inwestycji POPC wskaźnik wzrośnie do ponad 72%.

Łącznie statystyki inwestycji szerokopasmowych POPC w woj. kujawsko-pomorskim:

Łączna wartość dofinansowania – 241 365 319,02 zł
Łączna wartość projektów – 390 196 970,07 zł
Łączna liczba pokrytych gospodarstw domowych – 81 657

W ramach POPC w woj. kujawsko-pomorskim powstaje 6205 km sieci szerokopasmowej, 98 219 gospodarstw domowych zostanie objętych szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

  • Nie tylko podłączamy internet, ale pomagamy też szkołom w zakupie sprzętu komputerowego.

W ramach programu Zdalna Szkoła, czyli programu wsparcia samorządów w zakupie sprzętu do zdalnej edukacji, dofinansowanie dostało 313 kujawsko-pomorskich gmin, na łączną kwotę 9 148 393,49 zł. Dzięki temu wsparcie trafiło do 559 szkół – 4296 uczniów i 555 nauczycieli, a dzięki tym środkom w woj. kujawsko-pomorskim kupiono łącznie 16 komputerów stacjonarnych, 4122 laptopy i 777 tabletów.

W ramach programu Zdalna Szkoła+ dofinansowanie dostało także 313 kujawsko-pomorskich gmin, na łączną kwotę 10 842 270,52 zł. Dzięki temu wsparcie trafiło do 583 szkół – 3742 uczniów (w tym 2757 uczniów z rodzin wielodzietnych) i 766 nauczycieli, a dzięki tym środkom w woj. kujawsko-pomorskim kupiono łącznie 250 komputerów stacjonarnych, 4299 laptopów i 226 tabletów.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/355-mln-zl-na-cyfryzacje-kujawsko-pomorskich-gmin