Internet dekada cyfrowa w Unii Europejskiej

internet prędkość

internet prędkość

Internet: dekada cyfrowa w Unii Europejskiej

Chcesz uczestniczyć w kształtowaniu programu polityki cyfrowej Unii Europejskiej do 2030 r.? Weź udział w naszych konsultacjach. Trwają do 10 października.

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami Komisja Europejska opublikowała projekt wniosku legislacyjnego, który ustanowi Program Polityki 2030 „Droga do cyfrowej dekady”.

Cele do zrealizowania

Według Komisji Europejskiej „Droga do cyfrowej dekady” to program, który zapewni Unii Europejskiej osiągniecie celów w zakresie cyfrowej transformacji społeczeństw i gospodarek UE, zgodnie z wartościami Unii.

Propozycja Komisji określa konkretne cele cyfrowe, które Unia – jako całość – ma osiągnąć do końca dekady, a które po raz pierwszy nakreślono w komunikacie „Cyfrowy kompas” (w zakresie umiejętności cyfrowych, infrastruktury cyfrowej, cyfryzacji przedsiębiorstw i cyfryzacji usług publicznych). KE proponuje też nowy mechanizm zarządzania ich realizacją i monitorowania wyników.
Zapraszamy do konsultacji

Projekt programu stanowi następstwo tegorocznych konsultacji publicznych, o których informowaliśmy:

konsultacje założeń (roadmap) wizji polityki cyfrowej Unii Europejskiej na najbliższe dziesięć lat – „Cyfrowa Dekada – cele na 2030”,
konsultacje w sprawie europejskich zasad cyfrowych.

Przystąpiliśmy już do analizy projektu Komisji Europejskiej i pracujemy nad oficjalnym stanowiskiem rządu. Wasze opinie mogą nam pomóc w pracach nad nim. Dlatego zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Na uwagi i opinie na temat propozycji Komisji Europejskiej czekamy do 10 października. Wystarczy wysłać maila na adres [email protected]

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/droga-do-cyfrowej-dekady—program-polityki-unii-europejskiej