Internet elektroniczne zarządzanie dokumentami

internet prędkość

internet prędkość

Internet elektroniczne zarządzanie dokumentami

Ministrowie Janusz Cieszyński i Adam Andruszkiewicz wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami NASK w Białymstoku. Tematem przewodnim była cyfryzacja usług dla obywatela i administracji.
Ministrowie Janusz Cieszyński i Adam Andruszkiewicz oraz przedstawiciele NASK – Magdalena Sawicka – Zastępca Dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku oraz Mariusz Madejczyk – Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku.

Podczas poniedziałkowego spotkania omawiano zagadnienia związane ze strategicznymi projektami oraz zadaniami realizowanymi przez białostocki oddział NASK. Głównym tematem był awans cyfrowy i usprawnianie polskiej administracji poprzez tworzenie rządowych systemów teleinformatycznych.

W spotkaniu wzięli udział ze strony NASK m.in.: Mariusz Madejczyk – Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku oraz Magdalena Sawicka – Zastępca Dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku.

Celem oddziału NASK w Białymstoku jest utworzenie na ścianie wschodniej RP silnego i profesjonalnego software-house’u (zespołu programistyczno-merytorycznego), który ma tworzyć i rozwijać kluczowe systemy teleinformatyczne na rzecz państwa.

Cyfrowy awans

– Na naszych oczach dokonuje się cyfrowa rewolucja, dowodzi tego 12 milionów założonych profili zaufanych, a także prawie 5 milionów użytkowników mObywatela – mówił Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W wielu rankingach dot. cyfryzacji Polska jest w gronie liderów. Ostatnie miesiące to czas stale rosnącej popularności profilu zaufanego, który umożliwia załatwienie wielu urzędowych spraw – przez internet. Stale rozwija się też aplikacja mObywatel. Pojawiają się nowe e-usługi, które znajdują z każdym dniem coraz więcej swoich odbiorców.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją

Zespół ekspertów NASK w Białymstoku pracuje m.in. nad jednym ze sztandarowych projektów NASK – EZD RP, czyli elektronicznym zarządzaniem dokumentacją. Realizowany jest on we współpracy z KPRM oraz w partnerstwie z wojewodą podlaskim.

– Celem polskiego rządu jest to, aby system EZD RP działał we wszystkich urzędach w Polsce do 2025 r. – mówił minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

System EZD RP to niejedyny, ale najważniejszy projekt oddziału NASK w Białymstoku.

Będzie udostępniany nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym podmiotom administracji publicznej. Poszczególne jednostki będą samodzielnie decydować o jego wdrożeniu. Stosowanie EZD RP nie będzie obligatoryjne, ale przewidywane jest wprowadzenie obowiązku stosowania systemów klasy EZD w administracji rządowej RP.

Projekt EZD RP polega na wytworzeniu nowoczesnego systemu, który powstanie do końca 2021 r., a od roku 2022 rozpocznie się jego wdrożenie w administracji rządowej oraz innych podmiotach zainteresowanych wykorzystaniem EZD RP jako jednolitego systemu polskiej administracji.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/o-cyfryzacji-uslug-w-bialymstoku