Internet forum cyberbezpieczeństwa

internet prędkość

internet prędkość

Internet forum cyberbezpieczeństwa

Dziewięć paneli dyskusyjnych, kilkudziesięciu gości, najbardziej aktualne tematy – rusza III Forum Cyberbezpieczeństwa, które organizujemy w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Forum Cyberbezpieczeństwa to okazja do merytorycznych rozmów i wymiany poglądów ekspertów. Dwie poprzednie edycje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Dlatego w tym roku postanowiliśmy kontynuować tę inicjatywę.

III Forum Cyberbezpieczeństwa, które organizujemy wspólnie z NASK, odbędzie się w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu (7-9 września). Eksperci porozmawiają o najbardziej aktualnych tematach z zakresu cyfryzacji i przeciwdziałania cyberprzestępczości.

Zorganizowane w ramach Forum dyskusje będzie można śledzić online na naszych kanałach w mediach społecznościowych. Zapraszamy!

Oto program tegorocznego Forum Cyberbezpieczeństwa.
Dzień I – 7 września (wtorek):

Godz. 14.30-15.30: Panel I – „ISAC – od niezobowiązujących spotkań do prężnie działające organizacji, czyli różne formy dojrzałość”

Zagrożenia teleinformatyczne rzadko dotyczą tylko jednej instytucji, dlatego dobra współpraca i właściwa wymiana wiedzy mogą znacznie podnieść poziom cyberbezpieczeństwa. Z danych zebranych przez ENISA wynika, że powstanie ISAC Centrów Wymiany i Analizy Informacji – wyraźnie przyczyniło się do podniesienia

poziomu wiedzy na temat zagrożeń w danym państwie, a także do wzrostu kompetencji firm i instytucji w przeciwdziałaniu tym zagrożeniom. Goście panelu opowiedzą o korzyściach wynikających z powołania ISAC, podzielą się również swoimi najlepszymi praktykami. Nie zabraknie również rozmów o ISAC w odniesieniu do specyfiki różnych sektorów, a także rozważań na temat możliwych perspektyw.

Moderator: Krzysztof Silicki, zastępca dyrektora NASK, dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji, NASK PIB

Paneliści:

Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
dr hab. inż. Marek Pawlik, zastępca dyrektora ds. interoperacyjności kolei, Instytut Kolejnictwa
Grzegorz Bojar, dyrektor Departamentu Teleinformatyki, Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Sławomir Górniak – starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)
Magdalena Wrzosek – starszy konsultant ds. Cyberbezpieczeństwa, Ernst&Young
Octavian Popa – zastępca dyrektora Krajowego Organu ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Rumunia

Godz. 15.40-16.40: Panel II – „Europejski program certyfikacji cyberbezpieczeństwa – czy jesteśmy już gotowi na masową certyfikację produktów i usług?”

26 maja ENISA formalnie przekazała Komisji Europejskiej pierwszy unijny program certyfikacji cyberbezpieczeństwa – European Union Common Criteria scheme V1.1.1, który w przyszłości zastąpi obecnie obowiązujące programy SOGIS MRA (umowa o wzajemnym uznawaniu bezpieczeństwa systemów informatycznych grupy wyższego szczebla).

Moderator: Nikola Bochyńska, redaktor naczelna, Cyberdefence24

Paneliści:

Sławomir Górniak – starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)
Paweł Kostkiewicz – kierownik Jednostki Certyfikującej, NASK-PIB
Dariusz Rogowski – kierownik Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych ITSEF, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
dr inż. Andrzej Białas, prof. EMAG – ekspert w zakresie normy Common Criteria, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Robert Kośla – dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Godz. 16.50-17.50: Panel III – „Jak pandemia COVID-19 zmieniła pogląd na cyfryzację oraz cyberbezpieczeństwo?”

Od lutego 2020 r. dokonuje się rewolucja społeczna w zakresie funkcjonowania społeczeństw w trakcie pandemii. Nowa rzeczywistość zmieniła funkcjonowanie każdej grupy, począwszy od życia w rodzinie, skończywszy na działaniu międzynarodowych firm, czy sektora publicznego. Czy społeczeństwa były gotowe na tę rewolucję cyfrową? Co dzięki jeszcze większemu naciskowi na cyfryzację życia codziennego zyskaliśmy, a co utraciliśmy? Czy praca zdalna okazała się sukcesem, czy może zmorą firm i instytucji? Czy jest możliwy powrót do sytuacji sprzed pandemii, czy byłby to krok wstecz?

Moderator: Patryk Słowik, Wirtualna Polska

Paneliści:

Izabela Albrycht – współzałożycielka i przewodnicząca Komitetu Programowego European Cybersecurity Forum – CYBERSEC, Grupa Doradcza NATO ds. nowych technologii
Justyna Orłowska – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Centrum GovTech, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Włodzimierz Owczarczyk – wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wojciech Pawlak – dyrektor NASK – PIB

Dzień II – 8 września (środa):

Godz. 10.45-11.50: panel ministerialny „Cyfrowa gospodarka, cyfrowa suwerenność i cyfrowa solidarność – jak działać w obliczu światowej konkurencji i globalnych cyberzagrożeń?”

Przez ostatnią dekadę uczestnicy rynku usług cyfrowych traktowali proces globalizacji wyłącznie jako szansę. Dziś coraz częściej mówi się o nim jako o wyzwaniu. Popularność zyskuje pojęcie suwerenności cyfrowej. Czy taka suwerenność jest możliwa?

Moderator: Krzysztof Szubert – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej

  1. Paneliści:

Janusz Cieszyński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa
Balázs Bencsik – dyrektor, Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, Węgry
Margiris Abukevičius – wiceminister Obrony Narodowej, Litwa
Jakub Boratyński – kierownik działu ds. cyberbezpieczeństwa i prywatności cyfrowej, DG CNECT

Godz. 12.10-13.10: Panel I – Kooperacja czy odosobnione działanie państw w cyberbezpieczeństwie?

Jak wygląda a jak powinna wyglądać współpraca strategiczna państw w obszarze cyberbezpieczeństwa? Jakie ramy współpracy na poziomie krajowym oraz międzynarodowym m.in. w kontekście atrybucji powinny być wdrożone? Państwa przyjmują różne modele działania. Czy wielostronna i ścisła współpraca na tym polu to konieczność? Jak pogodzić udostępnianie wrażliwych informacji w sposób bezpieczny? Wreszcie – jak możemy ocenić propozycje Komisji Europejskiej zawarte w projekcie dyrektywy NIS2, właśnie w obszarze wielostronnej współpracy w ramach UE oraz z partnerami?

Moderator: Robert Kośla – dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  • Paneliści:

Matej Šalmík – dyrektor Centrum Szkoleń, Wiedzy, Współpracy i Wsparcia, Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa SK-CERT, Słowacja
płk dr inż. Mariusz Chmielewski – zastępca dyrektora, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Tadeusz Chomicki – Koordynator ds. międzynarodowych aspektów bezpieczeństwa cybernetycznego i technologicznego, Departament Polityki Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Octavian Popa – Zastępca Dyrektora Krajowego Organu ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Rumunia

Godz. 13.20-14.20: Panel II – „Cyberhigiena – wymysł doby pandemii czy reguła bez odstępstw?”

Pierwszy wirus komputerowy pojawił się w 1986 r. Jak przez niecałe cztery dekady zmieniło się podejście do cyberhigieny? Ostatnie lata zwiększyły znaczenie cyfryzacji oraz nadały nowy kształt cyberprzestrzeni, a pandemia COVID-19 jeszcze bardziej uwidoczniła istotność świadomych zachowań w sieci. Czy cyberhigiena nadal będzie marginalizowana, czy w końcu stanie się normą bezpieczeństwa, nad którą społeczeństwa przejdą do porządku dziennego?

Moderator: Dariusz Jędryczek - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Paneliści:

Tomasz Zdzikot – prezes zarządu, Poczta Polska SA
Krzysztof Zieliński – dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Komisja Nadzoru Finansowego
Mirosław Maj – prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń
prof. Jerzy Kosiński – Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa, Akademia Marynarki Wojennej
Mariusz Grab – wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Godz. 14.30-15.30: Panel III – „Zagrożenia hybrydowe w cyberprzestrzeni – szanse i wyzwania dla europejskiego ekososystemu cyberbezpieczeństwa”

Jak nowe technologie wpłynęły na krajobraz zagrożeń hybrydowych w cyberprzestrzeni? Jaka jest skala takich zagrożeń w UE? Jak platformy internetowe wspierają walkę z dezinformacją? Jakie są mocne i słabe strony unijnego podejścia do przeciwdziałania dezinformacji?

Moderator: Paweł Zegarow, NASK

Paneliści:

Robert Kośla – dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Piotr Potejko – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Przemysław Jaroszewski – CSIRT NASK, NASK PIB
Wojciech Wrzesień – NASK SA
płk dr inż. Mariusz Chmielewski – zastępca dyrektora, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Godz. 16.50-18.10: Panel IV: „Cyberprzestępczość – plaga XXI wieku?”

Drastyczne wzrosła skala działań przestępców w cyberprzestrzeni. Jak pokazują dane zespołu CSIRT NASK w 2020 r. na łączna liczbę zarejestrowanych 10 420 incydentów cyberbezpieczeństwa aż 8310 z nich zostało sklasyfikowanych jako oszustwa komputerowe, w tym aż 7,6 tys. incydentów typu phishing, czyli ataków polegających na wyłudzaniu naszych danych. Jak radzić sobie z narastającą falą cyberprzestępczości? Co zmieni utworzenie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości? Jak kwestię ścigania przestępców rozwiązano w innych państwach?

Moderator: Nikola Bochyńska, redaktor naczelna, CyberDefence24

Paneliści:

Janusz Cieszyński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa
insp. Paweł Dobrodziej – zastępca Komendanta Głównego Policji
dr inż. Agnieszka Gryszczyńska – prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie del. do Prokuratury Krajowej
Michael Malsch – attaché ds. prawnych, Federalne Biuro Śledcze (FBI), Ambasada USA w Polsce
Philipp Amann – dyrektor ds. Strategii, EUROPOL (EC3)

Godz. 18.20-19.20: Panel V: „5G wyzwanie w cyberbezpieczeństwie?”

Wokół tematu 5G powstało już wiele mitów a dezinformacja wciąż się szerzy. Pytania o bezpieczeństwo sieci 5G są jednymi z kluczowych. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do wdrożenia konkretnych regulacji Toolbox. Co jest dla nich największym wyznawaniem, a co udało im się już osiągnąć? Jak UE, w kontekście wdrażania rozwiązań prawnych i technicznych, prezentuje się na tle innych – USA, Japonii, Korea Południowej czy Chin? Jak poszczególne państwa podchodzą do regulacji w zakresie tzw. HRV (High Risk Vendors) i jak może to wpłynąć na gospodarki tych krajów?

Moderator: Robert Kośla – dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Paneliści:

Nikodem Bończa Tomaszewski – prezes Exatel S.A.
Sławomir Górniak – Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)
Matej Šalmík – dyrektor Centrum Szkoleń, Wiedzy, Współpracy i Wsparcia, Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa SK-CERT, Słowacja
Jordi Mongay Batalla – Instytut Łączności, Polska.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rusza-iii-forum-cyberbezpieczenstwa