Internet forum cybersec global 2022

internet prędkość

internet prędkość

Internet forum cybersec global 2022

Minister Janusz Cieszyński wziął dziś udział w międzynarodowej konferencji European Cybersecurity Forum. Forum Cybersec, odbywające się w tym roku w formule on-line, to jedna z największych konferencji w Europie, poświęcona kwestiom cyberbezpieczeństwa.
Minister Janusz Cieszyński podczas wystąpienia na Cybersec Global 2022

Przewodnim tematem wystąpienia ministra Janusza Cieszyńskiego była budowa zasobów ludzkich w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz rola Europy Środkowo-Wschodniej w tym procesie. Minister przedstawił także polską wizja rozwoju kompetencji cyfrowych i umiejętności z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz podkreślił rolę naszego regionu w transformacji cyfrowej Unii Europejskiej.

– Niezwykle ważne jest, aby myśleć o długoterminowych ryzykach i nie przeoczyć zagrożeń jutra. Zazwyczaj zbytnio skupiamy się na sprawach dnia dzisiejszego i celach krótkoterminowych. Kiedy tworzymy procesy lub technologię, wszyscy musimy myśleć, jak to zrobić tak aby była dostępna i bezpieczna dla obywateli. – mówił podczas swojego wystąpienia minister Janusz Cieszyński.

Minister zwracał uwagę, że szczególnie w dzisiejszych czasach, bardzo ważne jest aby kraje Europy Środkowo-Wschodniej zgodnie współdziałały na rzecz walki z ceberzagrożeniami.

“Mam nadzieję, że kraje współpracujące w ramach Trójmorza, państwa członkowskie Unii, znajdą praktyczne rozwiązania, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów obywateli. Społeczeństwa Polski i Trójmorza muszą zbudować swoją cyberodporność. W Polsce realizujemy kampanie edukacyjno-informacyjne mające na celu upowszechnianie korzyści płynących z technologii cyfrowych. Dążymy do poprawy świadomości społecznej na temat cyberzagrożeń i rekomendacji, jak się przed nimi bronić.” – zaznaczył minister.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rola-polski-i-krajow-regionu-w-transformacji-cyfrowej-ue–minister-cieszynski-na-cybersec-global-2022