Internet krajowy system cyberbezpieczeństwa zmiany

internet prędkość

internet prędkość

Internet: krajowy system cyberbezpieczeństwa zmiany

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych (KRMBNSO) pozytywnie zaopiniował projekt zmiany ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Komitet przekazał ponadto zalecenie pilnego procedowania projektu na dalszych etapach procesu legislacyjnego.
Animowana grafika przedstawiająca postacie korzystające z komputerów – obok nich postać ubrana w żółty kombinezon z tarczą w ręku
Zmiany w projekcie

Nowa wersja ustawy o KSC zakłada m.in.:

wprowadzenie dodatkowo nowych zadań dla zespołów SOC działających na rzecz operatorów usług kluczowych;
wprowadzenie centrów wymiany informacji i analiz o cyberbezpieczeństwie (ISAC), funkcjonujących w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;

utworzenie zespołu CSIRT INT przy Agencji Wywiadu działającego na rzecz polskich placówek dyplomatycznych;
utworzenie zespołów CSIRT sektorowych wspierających operatorów usług kluczowych w obsłudze incydentów
utworzenie krajowego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa;

wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących postępowania w sprawach uznania za dostawcę wysokiego ryzyka;
wprowadzenie nowych instrumentów związanych z reakcją na incydent krytyczny (ostrzeżenie i polecenie zabezpieczające);
wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa oraz funduszu celowego na rzecz strategicznej sieci bezpieczeństwa;
powołanie spółki Polskie 5G.

Co dalej?

Po zaopiniowaniu projektu ustawy przez KRMBNSO, następnie zostanie on skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Po zaakceptowaniu projektu przez komitet stały, projekt zweryfikuje komisja prawnicza pod względem poprawności legislacyjnej i redakcyjnej. Ostateczną decyzję o przyjęciu projektu i skierowaniu go do Sejmu podejmie Rada Ministrów.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wazny-krok-w-sprawie-ustawy-o-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa