Internet klub młodego programisty w Grajewie

internet prędkość

internet prędkość

Internet klub młodego programisty w Grajewie

W piątek 1 lipca nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu Młodego Programisty w Grajewie z udziałem Adama Andruszkiewicza Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera. KMP to działanie realizowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (wcześniej Ministerstwo Cyfryzacji) w partnerstwie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Centrum Nauki Kopernik. Celem projektu jest wzrost świadomości, kompetencji i dostępu do wiedzy w zakresie programowania w społeczeństwie polskim.

Klub Młodego Programisty w Grajewie

Kluby Młodego Programisty to świetna okazja dla najmłodszych do zapoznania się nie tylko z programowaniem, ale i szczerzej ze światem cyfrowym. Warto, aby już od tych najmłodszych lat młode osoby miały szansę nabywać kompetencje, które z pewnością przydadzą im się w przyszłości na rynku pracy- podkreślił podczas otwarcia KMP w Grajewie Adam Andruszkiewicz Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera.

Cel Klubów Młodego Programisty

Dzieci, korzystając z różnorodnej technologii, między innymi pracując z komputerami, robotami, płytkami mechatronicznymi, będą uczyć się programowania, ale także: krytycznego myślenia, rozwiazywania problemów oraz współpracy. Będą ćwiczyć swoją kreatywność i rozwijać się w innowacyjności. Warsztaty w Klubie Młodego Programisty to okazja do nauki poprzez zabawę, aby pokazać, że programowania można się uczyć również w ten przyjemny sposób.
Kluby Młodego Programisty w całej Polsce

W każdej miejscowości, w której zostanie otwarty Klub Młodego Programisty zostaną zrealizowane zajęcia stacjonarne: tygodniowe kursy wakacyjne dla dzieci z klas 1-3, 4-5 i 6-8 szkół podstawowych. Szczegółowy harmonogram zajęć i uruchomienie rekrutacji już wkrótce.

Dodatkowo w trakcie roku szkolnego w każdym Klubie Młodego Programisty odbędą się zajęcia cykliczne dla 18 grup. Łącznie w zajęciach weźmie udział 3456 uczestników, dodatkowo w zajęciach online weźmie udział kolejne 9000 uczestników.

Szczegółowy harmonogram zajęć wraz z możliwością zapisów jest dostępny na stronie: https://www.klubmlodegoprogramisty.pl

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/klub-mlodego-programisty-w-grajewie-otwarty