Internet: komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

internet prędkość

internet prędkość

Internet: komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

80 milionów złotych – to kwota, którą przeznaczamy na zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Szczegóły projektu na piątkowej konferencji przedstawili ministrowie Janusz Cieszyński i Paweł Szefernaker.

Z kupionego w ramach projektu sprzętu może skorzystać około 20 tysięcy dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Program jest finansowany z Funduszy Europejskich. Nabór wniosków rusza w październiku.
Sprzęt i internet

– Mamy bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich, którym leży na sercu dobro dzieci, szczególnie z tych obszarów i tych środowisk, które przez wiele lat nie mogły doczekać się należytej i odpowiedniej uwagi, narzędzi i wsparcia od państwa, które są dzisiaj niezbędne do tego, aby się rozwijać, żeby mieć takie szanse jak wszyscy inni mieszkańcy Polski – powiedział w piątek minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Wsparcie dla rodzin, które do tej pory nie mogły sobie pozwolić na taki sprzęt jest niezwykle istotne. Dlatego z wielkim entuzjazmem podszedłem do pomysłu ministra Pawła Szefernakera, który zwrócił się do Kancelarii Premiera, aby – w ramach programu wsparcia samorządów – szczególną uwagę poświęcić gminom popegeerowskim i rodzinom pracowników PGR – dodał.

W ramach projektu będziemy finansować zakup sprzętu oraz dwuletni dostęp do internetu. To działanie jest pierwszą inicjatywą w ramach – wartego miliard złotych i finansowanego z Funduszy Europejskich – programu wsparcia samorządów „Cyfrowa gmina”.

– Zdalna nauka na terenach popegeerowskich była dużym problemem. Wiele rodzin nie miało środków na to, aby móc zapewnić sprzęt komputerowy swoim dzieciom. Stąd rozwiązanie, które dziś proponujemy. Pandemia COVID19 pokazała wiele problemów, które wcześniej nie zawsze były dostrzegane. Jednym z nich była nauka zdalna na terenach wiejskich. Dostrzegamy ten problem i chcemy wyrównania nierówności – powiedział minister Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wideo

Start w październiku

Nabór wniosków na zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR ruszy w październiku.

Na każdy zestaw (komputer i internet) przeznaczymy do 3,5 tys. złotych. Jedynym wymaganiem będzie złożenie przez rodzinę prostego oświadczenie w szkole. Szkoły przekażą tę informację do swoich samorządów, a za pośrednictwem samorządów my przekażemy pieniądze. To będzie prosta, szybka procedura.

– Chcemy, aby pieniądze dotarły do gmin najpóźniej do końca tego roku. Liczę na to, że uda się to wcześniej – w miesiąc, półtora od momentu złożenia wniosku. To priorytetowy projekt – powiedział minister Janusz Cieszyński. – Szacujemy pomoc dla około 20 tysięcy dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Jeśli jednak zapotrzebowanie będzie większe, będziemy te środki zwiększać. Tak, by zrealizować wszystkie potrzeby – dodał.

Z pomocy skorzystają mieszkańcy ponad 800 gmin, na terenie których działały PGR. To ponad 30% wszystkich gmin w Polsce.

– To jedna z najbardziej potrzebnych inicjatyw, pokazująca jak ważne jest subsydiarne wsparcie dla tych regionów, gdzie tego wsparcia potrzeba najbardziej – powiedział minister Janusz Cieszyński.

ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyfrowe-wsparcie-dla-dzieci-z-rodzin-bylych-pracownikow-pgr