Internet otwarte dane Polska liderem

internet prędkość

internet prędkość

Internet: otwarte dane Polska liderem

Komisja Europejska kolejny raz doceniła nasze działania na rzecz otwierania danych. W najnowszym rankingu Open Data Maturity 2021 awansowaliśmy o kolejne dwa miejsca i jesteśmy w gronie najlepszych!

Raport Open Data Maturity ocenia postępy oraz poziom dojrzałości krajów europejskich w zakresie otwierania danych publicznych. Od 2017 r. Polska zdobywa coraz wyższe miejsca w rankingu.

Dwa miejsca w górę

Najpierw z grupy obserwatorów przeszliśmy do „fast trackers”, czyli szybko awansujących. W grudniu 2020 r. dołączyliśmy do grupy siedmiu liderów – „trend setters”, zajmując miejsce 6. Dziś jesteśmy już bardzo blisko podium plasując się na 4. pozycji. Przed nami są tylko Francja, Irlandia i Hiszpania.

– Jako Polska cały czas stawiamy sobie bardzo ambitne wyzwania w zakresie otwartych danych i konsekwentnie je realizujemy. Komisja Europejska bardzo wysoko ocenia nasze działania, z roku na rok awansujemy w jej rankingu – mówi minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiedzialny za program otwierania danych. – Jako liderzy jesteśmy wzorem dla innych państw, jak skutecznie otwierać dane – dodaje.

Warto podkreślić, że – w najnowszej edycji ranking – sześć państw, które wyznaczają trendy uzyskało ogólny wynik dojrzałości 94% lub wyższy. Najwyższy wynik odnotowała Francja – 98% i objęła prowadzenie w rankingu. Punkty pozostałych pięciu trendsetterów były bardzo zbliżone. Irlandia, Hiszpania i Polska osiągnęły wynik dojrzałości 95%, a Estonia 94%. Ukraina po raz pierwszy weszła do klastra trendsetterów z wynikiem 94%. Każde z tych państw poprawiło swój wynik w stosunku do 2020 roku.

Najlepsi w kategorii impact

W Open Data Maturity 2021 zajęliśmy pierwsze miejsce spośród badanych państw w kategorii impact – otrzymaliśmy 100% punktów. W tym obszarze badano wpływ otwartych danych na wybrane aspekty życia społecznego i gospodarczego.

– Wysoko oceniono również dojrzałość naszego portalu z otwartymi danymi – dane.gov.pl. W tej kategorii zajęliśmy miejsce drugie i dostaliśmy 97% punktów. Plasuje nas to zaraz za zwycięską Francją z jej wynikiem 98%. Znacznie poprawiliśmy też nasze notowania w obszarze jakości danych, przeskakując z miejsca 18 na 9! To dokonały wynik – mówi minister Adam Andruszkiewicz.

W raporcie zauważono, że Polska odnotowała najwyższy ruch wychodzący z portalu przy wykorzystaniu API. W przypadku naszego kraju, a także Luksemburga i Danii, co najmniej połowa ruchu na portalach wynika z samego wykorzystania API.

Raport wymienia też liczne przykłady dobrych praktyk z Polski.

Wspomina m.in. o mechanizmie koordynacji i monitorowania polityki otwartych danych, nowym Programie Otwartych Danych na lata 2020-2027, czy badaniu wykorzystania danych wśród przedsiębiorców. Autorzy raportu zwrócili także uwagę na kursy Akademii Otwartych Danych oraz naszą coroczną konferencję „The future is data. Przyszłość to dane”.

– Konsekwentnie budujemy ekosystem otwierania danych, opierając go na trzech filarach: regulacyjnym, technicznym oraz organizacyjno-instytucjonalnym. To dzięki zaangażowaniu pełnomocników ds. otwartości danych w ministerstwach, GUS i KPRM możliwe jest efektywne wdrażanie otwartości w administracji rządowej, a portal dane.gov.pl staje się istotną kopalnią danych – mówi Anna Gos, pełnomocnik ds. otwartości danych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dane dla biznesu

Otwarty dostęp do danych oraz możliwość ich ponownego wykorzystania to szansa dla rozwoju innowacji. Na portalu dane.gov.pl mamy dziś 424 API do dowolnego wykorzystywania w biznesie. Zasoby portalu są stale aktualizowane, a ich liczba wciąż rośnie. Zachęcamy do korzystania z otwartych danych.

Raport Open Data Maturity 2021 jest już dostępny. Zobacz szczegółową punktację, jaką Polska uzyskała w rankingu.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/polska-europejskim-liderem-w-otwieraniu-danych