Internet pełnomocnik do spraw otwartości danych

internet prędkość

internet prędkość

Internet pełnomocnik do spraw otwartości danych

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o otwartych danych pozytywnie wpłynie na innowacyjność polskiej gospodarki. Dalsze prace nad nowymi regulacjami były głównym tematem spotkania, które otworzył minister Adam Andruszkiewicz.

Pełnomocnicy ds. otwartości danych to przedstawiciele m.in. ministerstw, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Głównego Urzędu Statystycznego, których zadaniem jest zapewnienie udostępniania – zgodnie ze standardami otwartości – danych swoich instytucji na portalu dane.gov.pl.
O zmianach na lepsze

– Dziękuję Państwu za współpracę w zakresie otwierania danych w Polsce. Zaczynamy być postrzegani w Europie jako wzór i to my, jako liderzy, stajemy się punktem odniesienia – powiedział minister Adam Andruszkiewicz otwierając środowe spotkanie.

Głównym tematem spotkania z pełnomocnikami był aktualny stan prac nad ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

– Po wejściu w życie nowych przepisów jeszcze więcej danych będzie mogło zostać wykorzystane do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego – mówi minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Projekt także dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jesteśmy przekonani, że nowe regulacje pozytywnie wpłyną na innowacyjność polskiej gospodarki, a co za tym idzie – także na jakość życia obywateli – dodaje.

Projekt nowych regulacji 15 czerwca został przyjęty przez Radę Ministrów. Obecnie czeka na dalsze prace legislacyjne w Sejmie. Sprawdź szczegóły.
O współpracy

Uczestnicy spotkanie rozmawiali też o zagadnieniach z zakresu współpracy międzynarodowej, jak: Akt w sprawie danych (Data Act), Akt w sprawie zarządzania danymi (DGA) oraz dane wysokiej wartości.

Istotnym punktem agendy były międzynarodowe rankingi OECD i Open Data Maturity.

– Polska jest jednym z europejskich liderów otwierania danych – mówi minister Adam Andruszkiewicz. – W rankingu Komisji Europejskiej Open Data Maturity od 2017 r. z obserwatorów przeszliśmy do grupy „fast trackers” (szybko awansujących), a już w grudniu 2020 r. dołączyliśmy do grupy liderów – „trend setters”. To ogromny sukces w otwieraniu danych na potrzeby polskiego społeczeństwa i gospodarki – dodaje.

W grupie liderów znalazło się siedem państw członkowskich, w tym: Dania (1. miejsce), Hiszpania, Francja, Irlandia, Estonia, Polska (6. miejsce) i Austria. Jednak to Polska z Austrią zanotowały największy skok – w naszym przypadku z grona „fast trackers” na sam szczyt.

Poznaj dane.gov.pl

Pełnomocnicy poznali też nowe funkcjonalności portalu, które wpłyną na poprawę jakości danych udostępnianych na portalu dane.gov.pl. Na naszym portalu udostępniamy ponad 21 tysięcy danych od 136 dostawców. To informacje z takich kategorii, jak edukacja, kultura i sport, regiony i miasta czy nauka i technologia. Każdy ma do nich swobodny dostęp.

Portal dane.gov.pl to źródło wiarygodnych, aktualizowanych danych, udostępnianych bezpłatnie do ponownego wykorzystywania.

– Stworzyliśmy go z myślą o obywatelach zainteresowanych działaniami państwa, firmach, które budują innowacyjne produkty i usługi oparte na danych, organizacjach pozarządowych, naukowcach i urzędnikach – mówi minister Adam Andruszkiewicz.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/spotkanie-z-pelnomocnikami-ds-otwartosci-danych