Internet rezygnacja dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki

internet prędkość

internet prędkość

Internet rezygnacja dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki

Marcin Walentynowicz z dniem 30 czerwca zrezygnował ze stanowiska dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki.

Marcin Walentynowicz kierował zespołem Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) od lutego 2018 roku. Obejmując stanowisko podjął się zadania uporządkowania wewnętrznych problemów Ośrodka takich jak finanse, kwestie kadrowe i organizacyjne. Został też zobowiązany do ustabilizowania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców po wdrożeniu nowej wersji systemu w listopadzie 2017 roku. Z obu tych zadań wywiązał się w terminie i zgodnie z założeniami.

W marcu 2019 roku dyrektor Walentynowicz kierował międzyinstytucjonalnym zespołem odpowiedzialnym za wdrożeniem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Było to jedno z największych przedsięwzięć w publicznym sektorze IT ostatnich lat. Rola Centralnego Ośrodka Informatyki była w tym projekcie kluczowa. Eksperci COI musieli zrealizować ponad tysiąc zadań programistycznych, co przełożyło się na blisko 250 tys. linii kodu.

Wdrożenie e-dowodów okazało się sukcesem – tylko w ciągu pierwszych 12 miesięcy obywatelom wydanych zostało 2,7 mln dokumentów.

Po wybuchu pandemii Covid-19 zespół COI pod kierownictwem dyrektora Marcina Walentynowicza zaangażował się w szereg przedsięwzięć zapewniających sprawne działanie państwa. Jednym z wyzwań było wsparcie Narodowego Funduszu Zdrowia w obsłudze infolinii. Na przełomie marca i kwietnia 2020 roku numer 800 190 590 przeżywał oblężenie. Dlatego infolinię NFZ wsparło 16 instytucji publicznych. Tak powstało Federacyjne Contact Center, którego Marcin Walentynowicz był pomysłodawcą i współtwórcą.

– Dzięki Marcinowi Walentynowiczowi niezbędne w trakcie pandemii e-usługi dla obywateli powstawały w czasie liczonym w tygodniach, a nie latach. Każdy menedżer IT wie, jak duże to było wyzwanie, a każdy użytkownik publicznych aplikacji z pewnością jest wdzięczny za możliwości, które były dostarczane w ekspresowym tempie – mówi minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pod kierownictwem Marcina Walentynowicza udostępnione zostały też m.in usługi „Mój pojazd”, „Zgłoś urodzenie dziecka”, konto Mój Gov oraz kilka aktualizacji Systemu Rejestrów Państwowych.

– Gdy obejmowałem stery w Ośrodku zaledwie 1,5 mln obywateli miało profil zaufany. Dziś system bezawaryjnie obsługuje 11,5 mln profili zaufanych. Uznaję to za jeden ze swoich największych sukcesów – powiedział odchodzący szef COI.

Marcin Walentynowicz jest absolwentem Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Od 20 lat w zawodzie inżyniera i managera IT&N w sektorach: bankowym, telekomunikacyjnym i logistycznym. W przeszłości pełnił m.in. funkcję dyrektora Centralnego Departamentu Strategii i Architektury Grupy Telekomunikacji Polskiej, dyrektora Departamentu Zarządzania Informatyką PKO BP, dyrektora Centrum Informatyki Poczty Polskiej oraz dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji Banku Ochrony Środowiska. Poprzednio pracował w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie kierował Departamentem Infrastruktury Państwa.

Obowiązku dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki będzie pełnił Sebastian Bukowski, dotychczasowy dyrektor Pionu Operacji w COI.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rezygnacja-dyrektora-centralnego-osrodka-informatyki