Internet Polska wybrana do rady ITU

internet prędkość

internet prędkość

Internet Polska wybrana do rady ITU

Podczas trwającej w Bukareszcie Konferencji Pełnomocników Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), w przeprowadzonych dnia 03 października 2022 r. wyborach, Polska została wybrana na czwartą z kolei kadencję do Rady ITU. Polska otrzymała 138 głosów i będzie członkiem Rady ITU przez kolejne cztery lata (2023 – 2026).

Polska wybrana na trzecią kadencję do Rady ITU

ITU jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ, zrzeszającą obecnie 193 państwa z całego świata. Działania ITU mają na celu kształtowanie przyszłej polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych – ICTs, otoczenia regulacyjnego, globalnych standardów i najlepszych praktyk, aby pomóc w rozpowszechnianiu dostępu do usług ICT. Obszarami aktywności ITU są, m.in. normalizacja, zarządzanie widmem radiowym, dostęp do internetu, w tym szerokopasmowy dostęp do internetu, technologie bezprzewodowe najnowszej generacji, nawigacja morska i powietrzna.

Rada ITU to najważniejszy organ zarządzający tej międzynarodowej organizacji. W Radzie ITU zasiada 48 państw. O miejsce, z Regionu C (Europa Wschodnia i Północna Azja), Polska rywalizowała z Azerbejdżanem, Białorusią, Bułgarią, Czechami, Rumunią i Federacją Rosyjską. W wyniku wyborów, po raz pierwszy w historii istnienia Rady, nie dostała się Federacja Rosyjska. Białoruś także nie zdobyła odpowiedniego poparcia.

Polska aktywnie angażuje się w prace ITU, w szczególności w zakresie: kwestii norm promieniowania pola elektromagnetycznego, mapowania infrastruktury, rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii 5G czy budowania kompetencji cyfrowych. Nasz kraj był gospodarzem wielu konferencji wysokiego szczebla, takich jak Globalne Sympozjum Regulatorów czy Szczyt Cyfrowy ONZ (IGF), który odbył się w Katowicach w grudniu 2021 r. Jesteśmy również aktywnym uczestnikiem Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS).

W imieniu Polski głos oddał Minister Paweł Lewandowski. Pozytywny dla naszego kraju wynik wyborów został osiągnięty dzięki współpracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach kampanii promującej kandydaturę oraz dzięki wieloletniemu zaangażowaniu Polski w prace ITU.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/polska-wybrana-na-kolejna-kadencje-do-rady-itu2