Internet portal Interoperacyjności i Architektury

internet prędkość

internet prędkość

Czy da się ogarnąć chaos?

26.02.2021

www.ia.gov.pl – ten adres warto znać i zapamiętać. To portal Interoperacyjności i Architektury. Jako pierwsi zobaczyli go uczestnicy Forum Cyfrowej Administracji Publicznej.
Granatowe tło – z prawej strony ekran startowy portalu Interoperacyjności i Architektury. Z prawej – tekst: Zapraszamy na Portal Interoperacyjności i Architektury Państwa!

– Naszym celem jest m.in. uporządkowanie cyfrowych procesów zachodzących w państwie. To jeden z kluczowych warunków powodzenia cyfrowej transformacji w Polsce. Dzięki tym działaniom łatwiej będzie m.in. optymalizować koszty dalszej rozbudowy i utrzymania infrastruktury teleinformatycznej, co w efekcie podniesienie sprawność działania państwa – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM.

Interoperacyjności i architektura, czyli…?

Najpierw słowo o interoperacyjności i architekturze informacyjnej.

Wiele podmiotów publicznych – centralnych i samorządowych – oferuje już dzisiaj obywatelom i przedsiębiorcom różne e-usługi. Bazują one na różnych rozwiązaniach informatycznych, które najczęściej ze sobą nie współdziałają. Chcemy to uporządkować. Po co? By usprawnić i zracjonalizować pracę urzędów, a także by podnieść jakość oferowanych przez nich usług. A do tego potrzebne jest m.in. stosowanie tych samych pojęć, standardów i – w miarę możliwości – także narzędzi. I na tym właśnie polega interoperacyjność w obszarze informatyzacji. Dzięki niej można wyeliminować bariery, ale przede wszystkim uprościć wiele procesów. Interoperacyjność to zasady efektywnej współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi, nie tylko w warstwie technicznej integracji, ale również w zakresie przepisów prawa, współdzielenia danych i realizacji międzysektorowych procesów.

Czas na powszechne wdrożenie zasad Architektury Informacyjnej Państwa (AIP). Definiuje ona sposób opisu i planowania rozwoju tysięcy współpracujących rozwiązań informatycznych administracji publicznej. Architektura Informacyjna Państwa, której fundamentalną zasadą jest interoperacyjność, pozwala planować, jak efektywnie organizować i integrować istniejące oraz przygotowywane publiczne systemy teleinformatyczne. To trochę jak tworzeniem ładu przestrzennego i planowanie rozwoju aglomeracji miejskich.

– Zastosowanie tego podejścia to korzyści na każdym poziomie cyfrowego państwa. Obywatel rzadziej musi angażować się w kontakt z administracją. Oszczędza czas, szybko i kompleksowo załatwia swoje sprawy – mówi minister Marek Zagórski. – Nasz Portal Interoperacyjności i Architektury to odpowiedź na potrzeby podmiotów publicznych – dodaje.

Na portalu

Na ia.gov.pl można znaleźć m.in. bazę wiedzy do wykorzystania w planowaniu, budowie i rozwoju krajowych i europejskich e-usług, a także standardy, rekomendacje i komponenty do wykorzystania w budowie i rozwoju elektronicznych usług publicznych. To rozwiązanie, które stworzyliśmy dla wszystkich, którzy budują lub zamierzają budować takie e-usługi.

Na portalu znajdziecie m.in.:

Aktualności: informacje poświęcone inicjatywom i pracom z obszaru interoperacyjności oraz podejścia architektonicznego podmiotów i organizacji takich, jak Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Komisja Europejska, ministerstwa i urzędy centralne, administracja samorządowa, a także innych podmiotów publicznych.

Wiedza: materiały przedstawiające podstawę prowadzenia i zakres realizowanych prac z obszaru interoperacyjności i architektury, zawierające m.in. wprowadzenie, słownik pojęć, europejskie i krajowe strategie oraz programy, ramy interoperacyjności i architektury, przepisy prawa, a także opis Architektury Informacyjnej Państwa (AIP) i wybrane dane repozytorium AIP.

Edukacja: materiały pozwalające na podnoszenie kompetencji z obszaru interoperacyjności i architektury.
Rozwiązania: standardy, rekomendacje i komponenty do wykorzystania w budowie oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych.

Mamy nadzieję, że nasz portal będzie platformą komunikacji, udostępniania wiedzy, wymiany doświadczeń i – w krótkim czasie – także forum współpracy podmiotów publicznych w zakresie osiągania interoperacyjności rozwiązań IT.

Zapraszamy na Portal Interoperacyjności i Architektury Informacyjnej Państwa.
Wideo

Forum Cyfrowej Administracji Publicznej

Premiera portalu odbyła się podczas tegorocznej edycji Forum Cyfrowej Administracji Publicznej. Jako pierwsi mogli go obejrzeć uczestnicy dyskusji „Czy da się ogarnąć chaos? Architektura Informacyjna Państwa w praktyce”. Wzięli w niej udział Jacek Paziewski (dyrektor Departamentu Architektury Informacyjnej Państwa, KPRM), prof. Andrzej Sobczak (SGH), Paweł Masiarz (Centrum eZdrowia) i Leszek Maśniak (Emag, Sieć Łukasiewicz).

Głównym celem Forum Cyfrowej Administracji Publiczne (FCAP) jest wymiana doświadczeń i dyskusja o przyszłości i wyzwaniach cyfrowej administracji publicznej.

Pomysłodawcą i organizatorem FCAP jest Fundacja IT Leader Club Polska. Partnerami tegorocznej edycji Forum były Kancelaria Premiera Rady Ministrów (KPRM) oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Więcej na temat Forum na https://www.fcap.pl/

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/czy-da-sie-ogarnac-chaos