Internet rusza portal kronik@

internet prędkość

internet prędkość

Internet: rusza portal kronik@

Pod hasłem: „A jednak się kręci!” Mikołaj Kopernik wraz z Elizą Orzeszkową, Janem Matejką i Marią Skłodowską-Curie zapowiadają nasz powstający portal KRONIK@. Już wkrótce spotkacie tam znanych i ciekawych twórców oraz ich dzieła, oczywiście w wersji cyfrowej.

Wyobraźcie sobie wielotomową encyklopedię, majestatycznie dominującą wśród rzędów książek na półkach biblioteki. Sięgacie po nią, by wiedzieć więcej, by zgłębiać zagadnienia związane z polską kulturą, sztuką czy historią. Szukacie, przeglądacie kolejne strony, notujecie, kopiujecie, choć nie jest łatwo zapanować nad bogactwem różnorodnych, niepowiązanych ze sobą informacji… Teraz pomyślcie tylko, że już wkrótce wszystko to w formie cyfrowej znajdziecie na naszym portalu KRONIK@. Cyfrowe dziedzictwo polskiej kultury i nauki już za chwilę otworzy przed Wami swoje podwoje!
Czym jest KRONIK@?

KRONIK@ to akronim, pod którym kryje się Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury.

– To cyfrowa platforma integracyjna, zbierająca funkcjonujące dotąd – w rozproszeniu – w przestrzeni cyfrowej, dzieła polskiej kultury i nauki. Archiwalia, książki, obrazy czy rzeźby będą już wkrótce dostępne dla każdego – tłumaczy minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Postępująca od kilkunastu lat digitalizacja – traktowana jako najlepsza metoda zabezpieczania muzealiów czy archiwaliów a także prac naukowych – sprawiła, że powstały gigantyczne cyfrowe repozytoria. Każde z nich funkcjonuje jako osobny byt w przestrzeni internetowej. Powstały setki portali prezentujących dorobek polskich artystów i naukowców. Do niedawna, chcąc zebrać w jednym miejscu informacje o ulubionym pisarzu czy malarzu, każdy z nas musiał się przedzierać przez gęstwinę serwisów internetowych, linków i adresów. To już przeszłość!
Wideo

Nowa jakość w cyfrowej przestrzeni

– Portal KRONIK@ wprowadzi nową jakość. Udostępni użytkownikom internetu kulturę, naukę i sztukę na wyciągniecie ręki. To platforma integrująca różne strony internetowe – mówi minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. – Dotychczas rozproszone w wielu miejscach zasoby wreszcie będzie można zobaczyć w jednym miejscu – dodaje.

Ten swoisty „menadżer wiedzy”, rozwiązanie którego dotąd nie było, może stać się źródłem inspiracji dla każdego użytkownika. Wirtualne zwiedzanie Muzeum Narodowego w Krakowie, czytanie inkunabułów przechowywanych w Bibliotece Narodowej czy też poszukiwania przodków za pośrednictwem zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego – to tylko kilka wybranych możliwości. I co najważniejsze – to wszystko dostępne dla każdego, za darmo i bez ograniczeń. Przeglądając wybrane obiekty, każdy będzie mógł utworzyć własną kolekcję, zapisując w niej wybrane wyniki wyszukiwania, i cieszyć się lekturą ulubionych książek czy podziwiać kunszt swojego ulubionego malarza.
Jeden portal, wiele funkcjonalności

KRONIK@ to portal wymiany danych i doświadczeń.

Zastosowano w nim rozwiązania indeksowania zasobów dla indywidualnych projektów badawczych. Wpłynie to na zwiększenie innowacyjności i kreatywności w badaniach naukowych, a także wzrost wykorzystania tych zasobów do celów komercyjnych.

– KRONIK@ to także bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Poprzez uruchomienie portalu zwiększamy racjonalność i efektywność wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na informatyzację. KRONIK@ zoptymalizuje koszty związane z przyszłymi inwestycjami w platformy z cyfrowymi zasobami nauki i kultury, w tym m.in. z zakupem oprogramowania, czy też budową i utrzymaniem własnych centrów przetwarzania danych – mówi minister Adam Andruszkiewicz.

Sukcesywne zwiększanie liczby podmiotów, które udostępnią swoje zasoby na portalu KRONIK@ przyczyni się do wzrostu liczby udostępnionych cyfrowo obiektów nauki i kultury. Upowszechnianie wiedzy o dostępnych, cyfrowych zasobach zwiększy w przyszłości liczbę ich odsłon oraz pobrań.

Dziś pod hasłem: „A jednak się kręci!”

znani twórcy i naukowcy, których już wkrótce spotkacie na portalu KRONIK@, zachęcają do korzystania z otwartych zasobów. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku oraz pod adresem kronika.gov.pl.

Wyobraźmy sobie olbrzymi budynek, w którym znajdziemy galerie, muzea, archiwa i biblioteki. Swoiste centrum polskiego dziedzictwa narodowego. Wiszące na ścianach obrazy polskich mistrzów czy stojące na półkach pierwsze wydania książek Elizy Orzeszkowej. Idąc długimi korytarzami wchodzimy do laboratorium Marii Skłodowskiej – Curie lub pracowni Mikołaja Kopernika, przeglądając wyniki prowadzonych przez nich badań. To wszystko już wkrótce znajdziecie na portalu KRONIK@!

Cieszmy się bogactwem wielowiekowego dorobku kultury i nauki polskiej w cyfrowym wydaniu.

Projekt „KRONIK@” jest realizowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/a-jednak-sie-kreci-czyli-poznajcie-portal-kronik