Internet rządowe laptopy dla uczniów warte ponad miliard złotych

internet prędkość

internet prędkość

Internet rządowe laptopy dla uczniów warte ponad miliard złotych

19 kwietnia br. w Centrum Obsługi Administracji Rządowej otwarto oferty złożone przez firmy w ramach przetargu na dostarczenie laptopów, które mają zostać przekazane czwartoklasistom. „Złożono 14 ofert, w ramach których są również konsorcja, czyli firmy występujące wspólnie jako jeden podmiot. Na zakup 394 tys. 346 laptopów przeznaczymy ponad 1 mld 100 mln zł i jest to największy tego typu przetarg w Europie” – podkreśla Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.
WhatsApp_Image_2023-04-19_at_183600

Oprócz spełnienia wymogów zapisanych w specyfikacji, głównym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert jest cena. W przedstawionych ofertach różnica pomiędzy najniższą i najwyższą zaproponowaną kwotą za jednego laptopa wynosi ponad 1400 zł brutto. „Najkorzystniejszą ofertę na dostawę komputerów dla czwartoklasistów złożyła obecnie firma x-kom sp. z o.o., która zaproponowała model ASUS ExpertBook B1502CBA w cenie 2952 zł brutto. Wszystkie oferty złożone w ramach przetargu są jawne i każdy może się z nimi zapoznać” – poinformował minister.

Jaki będzie koszt jednego komputera?

Ceny podane przez firmy w ramach oferty są cenami maksymalnymi. Spodziewamy się, że w toku składania ofert w zamówieniu wykonawczym będą one jeszcze niższe. Warto zauważyć, że nawet przy braku jakiejkolwiek obniżki w przypadku dwóch najniższych ofert cenowych, zaproponowane ceny jednostkowe pozwoliłyby na zamknięcie się w przewidzianym na zamówienie budżecie.

W kolejnym etapie przetargu COAR sprawdzi, czy firmy spełniają warunki zapisane w dokumentacji przetargowej. Te, które spełnią wymogi formalne i podpiszą umowy ramowe, zostaną zaproszone do złożenia ofert w zamówieniach wykonawczych.

Co zawierają oferty?

W załączonej tabeli przedstawiamy wyciąg ze złożonych ofert zawierający najważniejsze informacje dotyczące oferentów oraz specyfikacji zaproponowanego przez nich sprzętu.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/duze-zainteresowanie-firm-przetargiem-na-laptopy-dla-czwartoklasistow