Internet sidusis standard technologiczny

internet prędkość

internet prędkość

Internet sidusis standard technologiczny

Opublikowano standardy technologiczne dla Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Zawarte w dokumencie informacje opisują rozwiązania technologiczne wykorzystane w Systemie oraz format i sposób przekazywania danych przez użytkowników. Standardy zostały opublikowane 30 dni przed wdrożeniem Systemu, co umożliwia podmiotom zobowiązanym do przekazywania do niego informacji zapoznanie się z nimi z odpowiednim wyprzedzeniem.

SIDUSIS – standardy technologiczne

W najbliższym czasie pracownicy z Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego rozpoczną szkolenia dla użytkowników systemu. Opublikowane przez ministra standardy technologiczne, w odróżnieniu od dedykowanego rozporządzenia, można rozbudowywać lub modyfikować pod kątem użytkowników tego systemu.

SIDUSIS zostanie uruchomiony 1 grudnia 2022 roku, a dla wszystkich zainteresowanych dostępny będzie od 1 stycznia 2023 r.

Obowiązek opublikowania standardów technologicznych i funkcjonowania systemu SIDSUSIS oraz wprowadzania i przetwarzania w nim danych, został nałożony ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych do określenia i udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/sidusis-standardy-technologiczne.html

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/sidusis—standardy-technologiczne