Internet SIDUSIS szkolenie dla podmiotów

internet prędkość

internet prędkość

Internet SIDUSIS szkolenie dla podmiotów

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy uruchomi w połowie listopada 2022 roku bezpłatne szkolenia dotyczące obsługi Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Będą one prowadzone na testowej wersji systemu. Szkolenia prowadzone są dla wszystkich przedstawicieli podmiotów obowiązanych do przekazania danych przez trenerów z IŁ. Celem szkoleń jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy w zakresie kluczowych zagadnień związanych z budowanym systemem a także zebranie opinii na temat jego funkcjonowania.

Zapisy na szkolenia trwają do 10 listopada. Chętnych prosimy o wskazanie preferowanej daty (spośród niżej podanych).

Pierwsze szkolenie odbędzie się 16 listopada 2022 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem platformy Teams. Kolejne szkolenia zostaną zorganizowane zostaną 18, 21 i 23 listopada 2022 r. również o godz. 11:00. Podczas 1 godzinnego szkolenia, uczestnicy poznają możliwości systemu oraz jego najważniejsze funkcjonalności.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach prosimy o wysyłać na adres: sz[email protected] lub [email protected].

Przypominamy, że podmioty zobowiązane do przekazania danych to państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, z wyłączeniem użytkowników rządowych, podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

SIDUSIS zostanie uruchomiony 1 grudnia 2022 roku zgodnie z komunikatem ministra cyfryzacji z 26 października 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2207).

Zapisy na szkolenia trwają do 10 listopada. Chętnych prosimy o wskazanie preferowanej daty (spośród niżej podanych).

Pierwsze szkolenie odbędzie się 16 listopada 2022 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem platformy Teams. Kolejne szkolenia zostaną zorganizowane zostaną 18, 21 i 23 listopada 2022 r. również o godz. 11:00. Podczas 1 godzinnego szkolenia, uczestnicy poznają możliwości systemu oraz jego najważniejsze funkcjonalności.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach prosimy o wysyłać na adres: sz[email protected] lub [email protected].

Przypominamy, że podmioty zobowiązane do przekazania danych to państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, z wyłączeniem użytkowników rządowych, podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

SIDUSIS zostanie uruchomiony 1 grudnia 2022 roku zgodnie z komunikatem ministra cyfryzacji z 26 października 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2207).

Zapisy na szkolenia trwają do 10 listopada. Chętnych prosimy o wskazanie preferowanej daty (spośród niżej podanych).

Pierwsze szkolenie odbędzie się 16 listopada 2022 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem platformy Teams. Kolejne szkolenia zostaną zorganizowane zostaną 18, 21 i 23 listopada 2022 r. również o godz. 11:00. Podczas 1 godzinnego szkolenia, uczestnicy poznają możliwości systemu oraz jego najważniejsze funkcjonalności.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach prosimy o wysyłać na adres: sz[email protected] lub [email protected].

Przypominamy, że podmioty zobowiązane do przekazania danych to państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, z wyłączeniem użytkowników rządowych, podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

SIDUSIS zostanie uruchomiony 1 grudnia 2022 roku zgodnie z komunikatem ministra cyfryzacji z 26 października 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2207).

Zapisy na szkolenia trwają do 10 listopada. Chętnych prosimy o wskazanie preferowanej daty (spośród niżej podanych).

Pierwsze szkolenie odbędzie się 16 listopada 2022 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem platformy Teams. Kolejne szkolenia zostaną zorganizowane zostaną 18, 21 i 23 listopada 2022 r. również o godz. 11:00. Podczas 1 godzinnego szkolenia, uczestnicy poznają możliwości systemu oraz jego najważniejsze funkcjonalności.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach prosimy o wysyłać na adres: sz[email protected] lub [email protected].

Przypominamy, że podmioty zobowiązane do przekazania danych to państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, z wyłączeniem użytkowników rządowych, podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

SIDUSIS zostanie uruchomiony 1 grudnia 2022 roku zgodnie z komunikatem ministra cyfryzacji z 26 października 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2207).

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/sidusis–szkolenia-dla-podmiotow-obowiazanych