Internet sprawdź w bazie SIDUSIS

Zakończył się okres zasilenia i aktualizacji danych w Systemie Informacyjnym o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Tym samym od 1 stycznia 2023 roku zapewnia on dostęp do aktualnych danych dla każdego. Co to oznacza? „Uruchomiliśmy bezpłatną bazę danych zawierającą informujące o dostępności stacjonarnych usług szerokopasmowych w każdej polskiej gminie. Bardzo ważną funkcjonalnością systemu jest możliwość zgłaszania zapotrzebowania na usługi czy też oznaczania nieruchomości jako pustostanów, co przyczyni się do eliminacji tzw. białych plam” – powiedział podsekretarz stanu minister Paweł Lewandowski.

Sprawdź w SIDUSIS jaki internet jest dostępny w twojej okolicy

SIDUSIS został uruchomiony 1 grudnia 2022 roku zgodnie z komunikatem ministra cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2207) na stronie: www.internet.gov.pl. Przez ostatni miesiąc przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz pozostałe podmioty do tego zobowiązane zasilały i aktualizowały system informacjami o adresach budynków, w których istnieje możliwość świadczenia stacjonarnego internetu szerokopasmowego za pomocą stacjonarnych lub ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych. Teraz podmioty te będą aktualizować informacje na bieżąco.
Jak aktualne będą dane?

W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych rozdzielono terminy raportowania do systemu na:

– raz w miesiącu (do 10 dnia każdego miesiąca) – dla podmiotów posiadających poniżej 50.000 punktów adresowych w zasięgu;

– raz w tygodniu (w każdy piątek) – dla podmiotów posiadających powyżej 50.000 punktów adresowych w zasięgu.

Uwzględniając powyższy harmonogram, pierwsza aktualizacja danych przekazanych w grudniu nastąpi 9 stycznia 2023 r. dla podmiotów z większością ilością punktów adresowych w zasięgu i 10 stycznia 2023 r. dla podmiotów, które ich mają mniej.
Co mogę zrobić jako mieszkaniec?

1. Sprawdzić, czy jestem w zasięgu internetu.

Głównym celem systemu jest zapewnienie obywatelom dostępu do rzeczywistych, aktualnych danych o zasięgach możliwych do świadczenia usług stacjonarnego dostępu do internetuszerokopasmowego, czyli gdzie są one dostępne dla danego punktu adresowego (domu, budynku itd.). Dane będą również zawierały nazwy podmiotów świadczących usługi i kontakty do ich przedstawicieli. W czerwcu 2023 roku możliwe będzie sprawdzenie także, czy w danej okolicy operatorzy będą realizować plany inwestycyjne zarówno ze środków publicznych jak i w ramach inwestycji komercyjnych. Informacja ta może być korzyścią przede wszystkim dla osób, które planują budowę bądź zakup domu czy mieszkania, a nie mogą pozwolić sobie by nie korzystać z internetu szerokopasmowego.

2. Zweryfikować poprawność danych.

W systemie znajduje się informacja, czy w danym budynku jest zasięg rzeczywisty czy teoretyczny (podłączenie usługi może nastąpić natychmiastowo czy konieczne jest uzyskanie np. dodatkowych zgód lub poniesienie znacznych kosztów przy podłączeniu). W przypadku gdy dane będą budziły wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym, każdy mieszkaniec będzie mógł wysłać do systemu zgłoszenie potrzeby weryfikacji.

3. Zgłosić zapotrzebowanie na internet.

SIDUSIS umożliwia wysłanie zgłoszenia zapotrzebowania na usługi dostępu do internetu szerokopasmowego w nieruchomości, na której możliwe jest świadczenie takiej usługi. System pozwala na wysłanie powiadomienia, które automatycznie trafi do wybranego lub do wszystkich przedsiębiorców, którzy oferują usługi w danej lokalizacji. Zgłoszenie zapotrzebowania traktowane jest jak zgoda marketingowa i umożliwia wskazanie sposobu kontaktu ze zgłaszającym.

4. Zgłosić pustostan.

Zachęcamy wszystkich obywateli i jednostki samorządu terytorialnego do oznaczania w systemie pustostanów, czyli budynków, gdzie ani obecnie, ani w przyszłości nie zaistnieje potrzeba doprowadzania infrastruktury zapewniającej dostęp do internetu. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni dostaną dzięki temu informacje o tym, gdzie istnieje popyt na ich usługi. Jest to bardzo ważne w zakresie planowania inwestycji, żeby swoje prace kierować tam, gdzie znajdą odbiorcę. Skorzystają z tego także w dużej mierze detaliści, którzy pozyskają wiedzę o popycie na usługi w obszarze pokrytym zasięgiem sieci hurtowych. Bieżąco aktualizowana baza o istniejącym na danym obszarze dostępie do usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego to kolejny plus dla operatorów, którzy unikną powielania inwestycji.
Co mogę zrobić jako samorząd?

1. Powołać Koordynatora Szerokopasmowego.

System to także narzędzie wspierające działalność Koordynatorów Szerokopasmowych, czyli osób, które mogą wyznaczyć gminy i powiaty w ramach swojej struktury organizacyjnej. Zadaniem Koordynatora będzie obsługa ewentualnej współpracy inwestora z jednostkami samorządowymi, wsparcie dla operatorów w kontaktach z urzędem i szybkie procedowanie potencjalnych decyzji. Będzie on także budować świadomość i akceptację lokalnej społeczności dla realizowanych lub planowanych inwestycji. Dodatkowo, w przypadku kiedy mieszkańcy nie będą mieli możliwości samodzielnie skorzystać z SIDUSIS i zgłosić zapotrzebowania na usługi dostępu do internetu, np. przez brak dostępu do internetu w danej lokalizacji, Koordynator Szerokopasmowy będzie mógł wesprzeć ich w tym działaniu.

2. Sprawdzić zasięg internetu w moim samorządzie.

W obecnych czasach dostęp do szybkiego internetu może być kluczowy m.in. dla przedsiębiorców, którzy biorą ten aspekt pod uwagę przy wyborze lokalizacji inwestycji. Ulokowanie inwestycji na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego to także nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności oraz wzrost atrakcyjności dla osób pracujących zdalnie.

3. Od czerwca 2023 r. – sprawdzić plany inwestycyjne.

W czerwcu 2023 roku możliwe będzie sprawdzenie, czy w danej okolicy operatorzy będą realizować plany inwestycyjne zarówno ze środków publicznych jak i w ramach inwestycji komercyjnych.

4. Zweryfikować poprawność danych (patrz pkt 2 w sekcji „Co mogę zrobić jako mieszkaniec?”).

5. Zgłosić samorządowe pustostany (patrz pkt 4 w sekcji „Co mogę zrobić jako mieszkaniec?”).

ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/sprawdz-w-sidusis-jaki-internet-jest-dostepny-w-twojej-okolicy