Internet start SIDUSIS

internet prędkość

internet prędkość

Internet start SIDUSIS

1 grudnia uruchomiony został System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Do końca miesiąca podmioty będą zasilały SIDUSIS danymi, dzięki temu już od stycznia 2023 r. każdy będzie miał dostęp do w pełni aktualnych informacji. Priorytetowe będzie wdrożenie i aktualizacja danych o punktach adresowych, w których istnieje możliwość świadczenia stacjonarnego internetu szerokopasmowego za pomocą stacjonarnych lub ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych.

Dostawco internetu – już możesz zasilić SIDUSIS danymi

W systemie znajdują się informacje pochodzące z corocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych za 2021 r., która była przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Migracja danych była jednorazowa i obejmowała dane o dostawcy usługi dostępu do internetu pod wskazanym adresem, lokalizacji punktu adresowego, medium, technologii dostępowej oraz maksymalnej oferowanej przepustowości.

Zgodnie z ustawą z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, nowe dane powinny zostać wprowadzone i zaktualizowane w terminie 30 dni od wdrożenia SIDUSIS. Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, z wyłączeniem użytkowników rządowych, podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz przedsiębiorcy telekomunikacyjni są zobowiązani do raportowania informacji o:

1) podmiocie dostarczającym usługę,

2) rodzaju usługi – detalicznej lub hurtowej,

3) maksymalnej przepustowości oferowanej usługi,

4) medium transmisyjnym infrastruktury telekomunikacyjnej,

5) danych kontaktowych osoby z którą można zawrzeć umowę,

6) adresie strony internetowej zawierającej ofertę z cennikiem.

Założeniem przyjętym przy tworzeniu bazy SIDUSIS była aktualność zawartych w nim danych. Obowiązek aktualizacji albo przekazania oświadczenia o aktualności dotychczas przekazanych informacji realizowany jest:

do 10. dnia każdego miesiąca – dla podmiotów o niewielkiej skali inwestycji, tj. posiadających poniżej 50 tys. punktów adresowych w zasięgu;
w każdy piątek – dla podmiotów o dynamicznej skali inwestycji, tj. posiadających powyżej 50 tys. punktów adresowych w zasięgu.

SIDUSIS, po pierwszym zasileniu danymi, będzie jedynym takim narzędziem dla obywateli, czy też innych potencjalnych klientów usług telekomunikacyjnych, za pomocą którego będzie można zgłaszać zapotrzebowanie dostępu do internetu lub oznaczać pustostany, w rozumieniu megaustawy. Oznacza to, że przedsiębiorcy dostaną realne informacje o tym gdzie istnieje popyt na ich usługi. Jest to szczególnie ważne w zakresie planowania inwestycji, żeby swoje wysiłki kierować tam, gdzie znajdą odbiorcę.

Dostęp do SIDUSIS: www.internet.gov.pl

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/dostawco-internetu–juz-mozesz-zasilic-sidusis-danymi