Internet szczyt cyfrowy IGF Polska 2023

Chcielibyście dowiedzieć się jak najnowsze technologie cyfrowe służą społeczeństwu? Jakie możliwości i wyzwaniach stwarza dla człowieka współczesny internet? A może interesuje Was jak powstaje prawo regulujące internet i przestrzeń cyfrową? Już za dwa tygodnie odbędzie się Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2023. Do Wrocławia zapraszamy wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem internetu. Dołączcie do dyskusji nad przyszłością światowej sieci oraz całej przestrzeni cyfrowej.
IGF 2023 – zachęcamy do wzięcia udziału
23 sesje tematyczne oraz wydarzenia towarzyszące

Podczas tegorocznego IGF Polska będziemy kontynuować dyskusję w ramach zainaugurowanych w ubiegłym roku trzech ścieżek tematycznych: technologie w służbie społeczeństwu, człowiek w internecie oraz forum legislacji cyfrowej. Równolegle odbędzie się ścieżka młodych, prezentująca trzy sesje wyłonione w ramach konkursu zorganizowanego przez NASK-PIB.

Łącznie będą to 23 dedykowane sesje oraz warsztaty i wydarzenia towarzyszące. Tematyka poszczególnych sesji została zaakceptowana przez Radę Programową IGF Polska, która spośród kilkudziesięciu zgłoszeń nadesłanych w ramach otwartego naboru, zakwalifikowała do zorganizowania sesje znajdujące się w programie tegorocznego Szczytu. Wszystkie zakładają równy udział polskich grup interesariuszy zaangażowanych w światy dialog w zakresie zarządzania internetem, czyli biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego, organizacji technicznych oraz innych.

Tegoroczny IGF Polska stanowi kontynuację, na poziomie krajowym, globalnego IGF, który odbył się w Katowicach w 2021 roku i w całości wpisuje się w ideę wielostronnej inicjatywy ONZ. Będziemy rozmawiać o nowych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, szczególną uwagę zwracając na jej generatywny aspekt oferujący nam nie tylko nowe możliwości, lecz także stawiający przed nami wyzwania wielorakiej natury.

Podczas paneli eksperci dyskutować będą o nowych trendach w przestrzeni cyfrowej. Obecny będzie również temat cyberbezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju cyfrowego.

Do aktywnego udziału w wydarzeniu w szczególności zapraszamy młodzież. To Wy będziecie kształtować internet przyszłości.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Program Szczytu Cyfrowego IGF Polska 2023 dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/igf-polska/szczyt-cyfrowy-igf-polska-2023–agenda

Rejestracja na IGF Polska 2023 jest otwarta i dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/igf-polska/rejestracja-na-szczyt-cyfrowy-igf-polska-2023

Dołączcie do nas we Wrocławiu – mieście spotkań! Zapraszamy 4 października 2023 r.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zapraszamy-do-wroclawia-na-szczyt-cyfrowy-igf-polska-2023