Jednostki szybkości transmisji danych internet

W telekomunikacji , szybkość transferu danych to średnia liczba bitów ( bitrate ), znaków lub symboli ( szybkość transmisji ), albo bloków danych na jednostkę czasu, przechodzących przez łącze komunikacyjne w systemie transmisji danych. Typowymi jednostkami szybkości przesyłania danych są wielokrotności bitów na sekundę (bit / s) i bajtów na sekundę (B / s). Na przykład szybkości transmisji danych w nowoczesnych szybkich połączeniach z Internetem są zwykle wyrażane w megabitach na sekundę (Mbit / s).

Zawartość
1 Standardy symboli i prefiksów jednostek
1.1 Symbol jednostki
1.2 Prefiksy jednostek
1.3 Wariacje
2 dziesiętne wielokrotności bitów
2,1 Kilobit na sekundę
2,2 megabit na sekundę
2,3 Gigabit na sekundę
2,4 Terabit na sekundę
3 dziesiętne wielokrotności bajtów
3,1 Kilobajta na sekundę
3,2 megabajta na sekundę
3,3 gigabajta na sekundę
3,4 terabajta na sekundę
4 Tabela konwersji
5 przykładów przepływności
6 Zobacz także
7 notatek
8 referencji
9 Linki zewnętrzne
Standardy symboli i prefiksów jednostek
Zobacz także: Szybkość transmisji dla różnic między przepływnością brutto a przepływnością netto oraz między przepływnością a dobrą przepływnością.
Symbol jednostki
W ISQ symboli do bitów i bajtów bitowy i B , odpowiednio. W kontekście jednostek szybkości transmisji jeden bajt składa się z 8 bitów i jest synonimem oktetu jednostki . Skrót bps jest często używany do oznaczenia bit / s, więc gdy reklamowane jest połączenie 1 Mb / s , zwykle oznacza to, że maksymalna możliwa do uzyskania przepustowość wynosi 1 Mbit / s (milion bitów na sekundę), czyli 0,125 MB / s ( megabajt na sekundę ) lub około 0,1192 MiB / s ( mebibajt na sekundę ). Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) wykorzystuje symbol B dla kawałka.

Prefiksy jednostek
Zarówno w SI, jak i ISQ przedrostek k oznacza kilo , co oznacza 1000, podczas gdy Ki jest symbolem binarnego przedrostka kibi- , co oznacza 1,024. Prefiksy binarne zostały wprowadzone w 1998 r. Przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) oraz w IEEE 1541-2002, co zostało potwierdzone 27 marca 2008 r. Litera K jest często używana jako niestandardowy skrót dla 1024, szczególnie w „KB” oznacza KiB, kilobajt w sensie binarnym . Jednak w kontekście szybkości przesyłania danych zwykle stosuje się tylko dziesiętne prefiksy i mają one swoją standardową interpretację SI.

Wariacje
W 1999 r. IEC opublikowała poprawkę 2 do „ IEC 60027-2 : Symbole literowe do stosowania w technologii elektrycznej – Część 2: Telekomunikacja i elektronika”. Norma ta, zatwierdzona w 1998 r., Wprowadziła przedrostki kibi-, mebi-, gibi-, tebi-, pebi- i exbi- do stosowania w określaniu binarnych wielokrotności ilości. Nazwa pochodzi od dwóch pierwszych liter oryginalnych prefiksów SI, po których następuje bi (skrót od binarnego ). Wyjaśnia również, że przedrostki SI są używane jedynie w celu oznaczenia potęg 10, a nigdy potęg 2.

Dziesiętne wielokrotności bitów
Jednostki te są często używane w sposób niezgodny ze standardem IEC.

Kilobit na sekundę
kilobit na sekundę (symbol kbit / s lub kb / s , często w skrócie „kbps”) to jednostka szybkości przesyłania danych równa:

1000 bitów na sekundę
125 bajtów na sekundę
Megabit na sekundę
megabit na sekundę (symbol Mbit / s lub Mb / s , często w skrócie „Mbps”) to jednostka szybkości przesyłania danych równa:

1000 kilobitów na sekundę
1 000 000 bitów na sekundę
125 000 bajtów na sekundę
125 kilobajtów na sekundę
Gigabit na sekundę
gigabit na sekundę (symbol Gbit / s lub Gb / s , często w skrócie „Gbps”) to jednostka szybkości przesyłania danych równa:

1000 megabitów na sekundę
1 000 000 kilobitów na sekundę
1 000 000 000 bitów na sekundę
125 000 000 bajtów na sekundę
125 megabajtów na sekundę
Terabit na sekundę
terabit na sekundę (symbol Tbit / s lub Tb / s , czasami w skrócie „Tbps”) to jednostka szybkości przesyłania danych równa:

1000 gigabitów na sekundę
1 000 000 megabitów na sekundę
1 000 000 000 kilobitów na sekundę
1 000 000 000 000 bitów na sekundę
125 000 000 000 bajtów na sekundę
125 gigabajtów na sekundę
Dziesiętne wielokrotności bajtów
Jednostki te często nie są używane w sugerowany sposób; patrz powyższa sekcja zatytułowana „ odmiany ”.

Kilobajt na sekundę
kilobajt na sekundę ( kB / s ) to jednostka szybkości przesyłania danych równa:

8 000 bitów na sekundę
1000 bajtów na sekundę
8 kilobitów na sekundę
Megabajt na sekundę
megabajt na sekundę ( MB / s ) to jednostka szybkości przesyłania danych równa:

8 000 000 bitów na sekundę
1 000 000 bajtów na sekundę
1000 kilobajtów na sekundę
8 megabitów na sekundę
Gigabajt na sekundę
gigabajt na sekundę ( GB / s ) to jednostka szybkości przesyłania danych równa:

8 000 000 000 bitów na sekundę
1 000 000 000 bajtów na sekundę
1 000 000 kilobajtów na sekundę
1000 megabajtów na sekundę
8 gigabitów na sekundę
Terabajt na sekundę
terabajt na sekundę ( TB / s ) to jednostka szybkości przesyłania danych równa:

8 000 000 000 000 bitów na sekundę
1 000 000 000 000 bajtów na sekundę
1 000 000 000 kilobajtów na sekundę
1 000 000 megabajtów na sekundę
1000 gigabajtów na sekundę
8 terabitów na sekundę

zrodło:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/180-milionow-zlotych-na-laptopy-dla-uczniow-i-nauczycieli