Klauzule w umowach IT

speed testy
speed testy

Wzorcowe klauzule w umowach IT
15.07.2016

Wzorcowe klauzule w umowach IT to pierwsza część zapowiadanego przez Ministerstwo Cyfryzacji pakietu wsparcia dla podmiotów sektora publicznego w zakresie tworzenia umów IT. Opracowane wzorcowe klauzule umowne mogą być wykorzystane przez zamawiających z sektora finansów publicznych w umowach IT w przedmiocie wdrożenia oprogramowania na infrastrukturze zamawiającego.

Opracowanie zawiera klauzule do wykorzystania w procesie tworzenia umów, zarówno zawieranych w procedurach przetargowych, jak i bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Możliwe jest zastosowanie klauzul wprost, lecz zalecane jest wykorzystanie ich w sposób odpowiadającym potrzebom danego wdrożenia. W opracowaniu zawarte są opisy realiów rynkowych oraz komentarze ułatwiające zastosowanie klauzul do danego stanu faktycznego. Szczególną uwagę warto zwrócić na część dotyczącą praw własności intelektualnej, jest to bowiem obszar budzący wiele wątpliwości w praktyce i niosący liczne zagrożenia dla zamawiających.

W niedługim czasie Ministerstwo Cyfryzacji planuje opublikowanie wzoru umowy wdrożeniowej oraz drugiego zestawu klauzul, tym razem dotyczących wdrożenia oprogramowania wraz z dostawą infrastruktury. Rozważane jest również przeprowadzenie szkoleń z zakresu objętego klauzulami dla pracowników administracji publicznej.

Klauzule zostały opracowane na zlecenie Ministra Cyfryzacji przez zespół kancelarii MARUTA WACHTA Sp. j. pod kierownictwem mec. Marcina Maruty i mec. Bartłomieja Wachty. Wykorzystano w nich również uwagi pracowników administracji publicznej, zarówno prawników, jak i specjalistów z dziedziny IT.

Klauzule nie były konsultowane i uzgadniane z Urzędem Zamówień Publicznych. Bardzo mile widziane są wszelkie dalsze komentarze i uwagi do klauzul.

Należy je przesyłać na adres: [email protected]

Wzorcowe klauzule jak i komentarz są chronione prawem autorskim. Klauzule mogą być wykorzystywane, w tym zwielokrotniane, modyfikowane i rozpowszechniane dla potrzeb podmiotów sektora publicznego (m.in. organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe). W szczególności klauzule mogą być wykorzystywane bezpośrednio przez podmioty sektora publicznego jak i osoby trzecie, w tym doradców prawnych, działających na rzecz takich podmiotów. Mając na uwadze powyższy cel wzorców, klauzule nie mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców ani osoby fizyczne w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek przewidziany ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, w szczególności nie mogą w żaden sposób być wykorzystane w celach komercyjnych, w tym jako odpłatne wzorce czy element doradztwa prawnego. Komentarze towarzyszące klauzulom mogą być zwielokrotniane i rozpowszechniane przez podmioty sektora publicznego, z powołaniem autorstwa, ale bez prawa ich modyfikacji

źródło: gov.pl