Komitet Programowy IGF 2021

speed testy

speed testy

Komitet Programowy IGF 2021 – młodzi mają głos!

08.02.2021

Dokładnie za 300 dni w Katowicach rozpocznie się Szczyt Cyfrowy ONZ IGF 2021. Przygotowania w pełni. Za nami kolejne spotkanie Komitetu Programowego.
Różowy komputer na tle żółtej ściany stoi na pistacjowym biurku. Obok niego pistacjowe słuchawki, notes i puszka z napojem.

Zapamiętajcie tę datę: 6-10 grudnia 2021 r. To wtedy Polska stanie się centrum światowej dyskusji o przyszłości internetu. Spodziewamy się kilku tysięcy gości z całego świata.

Ważny głos

Chcemy, aby ta edycja IGF była ważnym wydarzeniem dla młodych z całego świata, którzy w znacznej mierze tworzą globalne środowisko internetowe. Dlatego jednym z wydarzeń towarzyszących Szczytowi Cyfrowemu IGF 2021 będzie Młodzieżowy Szczyt IGF (Youth IGF). I to właśnie temu wydarzeniu, w głównej mierze, poświęcone było ostatnie spotkanie Komitetu Programowego IGF 2021.

– Jako Youth IGF Polska działamy na kilku płaszczyznach jednocześnie. Rozpoczęliśmy ścisłą współpracę z Youth Observatory, które zrzesza młodzież z całego świata. Tam wymieniamy się doświadczeniami, zgodnie z hasłem „Internet jest dla każdego”. W Polsce współpracujemy m.in. z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, z którą także wymieniamy się poglądami – powiedziała Emilia Zalewska, członkini Komitetu Sterującego IGF Młodych Polska.

Członkowie YIGF Polska, wspólnie z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, włączyli się w organizację Szczytu Cyfrowego ONZ IGF 2021, w Polsce.

– Każda młodzieżowa organizacja w danym kraju wybiera sobie temat przewodni. Po wielu dyskusjach i spotkaniach wybraliśmy hasło „Zielony internet” – powiedziała Marta Musidłowska z IGF Polska. – Wierzymy, że internet może wspierać zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, np. poprzez algorytmizację życia – w perspektywie efektywnego wykorzystania internetu rzeczy, 5G i sztucznej inteligencji – dodała.

Z kolei Julian Żelaznowski, przedstawiciel Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, działającej przy Komitecie do spraw Pożytku Publicznego, zaproponował zorganizowanie – wspólnie z YIGF Polska – debat związanych m.in. z wolnością słowa w intrenecie, infrastrukturą cyfrową czy cyfrowymi kompetencjami.

– Mamy także pomysł na przygotowanie manifestu dotyczącego etyki internetu czy etyki sztucznej inteligencji. Manifest moglibyśmy poprzedzić globalną dyskusją – dodał.

Widzimy się w Polsce

Członkowie Komitetu Programowego Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF Polska 2021 spotykają się w każdą pierwszą środę miesiąca. W pracach Komitetu biorą udział przedstawiciele urzędów państwowych, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i prawniczych zajmujący się na co dzień problematyką cyfrową.

W dniach 6-10 grudnia 2021 roku spotkamy się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Uczestnictwo w szczycie jest bezpłatne. To forum wielostronne, gdzie przedstawiciele administracji, biznesu, nauki, organizacji pozarządowych czy zwykli użytkownicy mogą wymieniać się spostrzeżeniami i kształtować rozwój sieci oraz technologii cyfrowych.

Więcej informacji o Szczycie Cyfrowym IGF 2021 na gov.pl/igf2021

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/komitet-programowy-igf-2021–mlodzi-maja-glos