Ministerstwo Cyfryzacji współpraca z Pocztą Polską !

speed testy
speed testy

Sejmowa komisja infrastruktury o współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Pocztą Polską
Wczorajsze posiedzenie sejmowej komisji infrastruktury w dużej części poświęcone było kwestii rozwoju cyfryzacji na rynku usług pocztowych. W dyskusji wziął udział Piotr Woźny, wiceminister cyfryzacji.

Sprawozdanie na ten temat przedstawił członkom komisji Przemysław Sypniewski, Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. Szczegółowo omówiono także możliwe obszary oraz zakres współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Pocztą Polską. Przypomnijmy – najważniejszymi korzyściami płynącymi ze współpracy administracji z narodowym operatorem ma być szybsze załatwianie spraw urzędowych przez obywateli i sprawniejszy obieg dokumentów w instytucjach państwowych. Resort cyfryzacji oraz Poczta Polska rozmawiają o możliwościach integracji platform ePUAP i Envelo, jak również kwestiach e-skrzynki i e-doręczeń dostępnych dla obywateli i przedsiębiorców. Współpraca grupa Poczty Polskiej oraz Ministerstwa Cyfryzacji realizowana jest w ramach porozumienia podpisanego przy udziale Ministra Infrastruktury i Budownictwa dnia 31 sierpnia 2016 r.

zrodlo: gov.pl