Perspektywy rozwoju internetu w Polsce

speed testy
speed testy

W Belwederze o Internecie Rzeczy
04.10.2019

  • Jesteśmy w wyjątkowym momencie. Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, czy technologia 5G zmienią naszą gospodarkę. Chcemy tworzyć Polskę przyszłości. Naszym zadaniem jest to, aby ten moment dobrze wykorzystać – powiedział Marek Zagórski minister cyfryzacji podsumowując konferencję „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy w Polsce”.

Kilkadziesiąt osób pozujących do zdjęcia przed Belwederem
Wydarzenie w Belwederze organizowały wspólnie Ministerstwo Cyfryzacji oraz Kancelaria Prezydenta RP. Tematem było publiczne finansowanie start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają systemy i rozwiązania informatyczne związane z Internetem Rzeczy (np. systemy umożliwiające zdalne sterowanie urządzeniami gospodarstwa domowego, oświetleniem czy układami grzewczymi).

  • Polska jest w dobrym momencie do dokonania skoku technologicznego, grzechem byłoby niewykorzystanie obecnej sytuacji – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Uczestnicy konferencji rozmawiali m.in. o projektach przyczyniających się do usprawniania obsługi obywatela, podnoszenia efektywności zarządzania energią elektryczną, lepszego zarządzania systemem ochrony zdrowia, czy do poprawy jakości powietrza.

  • Docelowo stworzymy dedykowaną nowym technologiom platformę zawierającą wyszukiwarkę wszystkich dostępnych funduszy z podziałem na kategorie. Część z zebranych informacji już umieściliśmy na stronie naszego resortu – powiedział szef MC.

Dzisiejsze spotkanie było odpowiedzią na potrzeby rynku przekazane przez działającą przy ministerstwie Grupę Roboczą ds. Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT). Jej efektem jest przedstawiony w lipcu prawie 100-stronicowy raport. Znalazły się w nim nie tylko opis aktualnego stanu prawnego i otoczenia biznesowego branży IoT, ale i szereg rekomendacji w tym zakresie. W dokumencie wskazano sektory, w których stosowanie technologii IoT może przynieść wymierne korzyści dla obywateli, przedsiębiorców, samorządów i państw, a także przyczynić się do poprawy jakości życia w naszym kraju.

  • Grupa ds. Internetu Rzeczy wskazała szereg działań koniecznych dla stworzenia warunków rozwoju technologii IoT tak, by mogły one mieć realny wpływ na wzrost gospodarczy i zapewnić trwałe miejsca w czołówce zaawansowanych technologicznie krajów w Europie – powiedział Marek Zagórski.

Zrodla: gov.pl