Pole elektromagnetyczne i jego wpływ na środowisko

speed testy
speed testy

Konferencja “Pole elektromagnetyczne i jego wpływ na środowisko”
08.12.2017

6 grudnia br. w Centrum Nauki Kopernik, odbyła się konferencja „Pole elektromagnetyczne i jego wpływ na środowisko” zorganizowana przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy pod patronatem Ministra Cyfryzacji.

Minister Anna Streżyńska, otwierając drugą edycję konferencji poświęconej kwestii pola elektromagnetycznego w kontekście rozwoju telekomunikacji mobilnej w Polsce, podkreśliła, jak ważna jest komunikacja z obywatelami. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy zmiany w prawie odnoszą się do tak istotnych kwestii jak zdrowie. Administracja publiczna nie może ignorować obaw społeczeństwa. Zauważyła, że m.in. dzięki takim spotkaniom mamy szansę uzyskać odpowiedzi na pytania o oddziaływanie pola elektromagnetycznego i bezpieczeństwo wszystkich obywateli w tym zakresie. Minister Streżyńska wskazała też, że kluczowe jest ustanowienie takiego poziomu promieniowania elektromagnetycznego, które będzie dla nas zdrowe i jednocześnie nie będzie zabójcze dla biznesu, a tym samym nie wykluczy nas z możliwości korzystania z nowych technologii.
W dalszej części konferencji zostały wygłoszone referaty podzielone na trzy grupy tematyczne:

biologiczne, fizyczne i medyczne podstawy bioelektromagnetyzmu;
pomiary pola elektromagnetycznego i polityka normatywna;
telekomunikacja przyszłości – nadzieje i niepokoje.
Konferencję zakończył panel dyskusyjny z aktywnym udziałem uczestników.

źródło: gov.pl