RODO Informator

speed testy
speed testy

RODO – Informator
15.12.2017

25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

RODO informator – ilustracja
RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych. W związku z tak szerokim zakresem zastosowania unijnych przepisów o ochronie danych osobowych oraz licznymi, kierowanymi do Ministra Cyfryzacji pytaniami, zdecydowaliśmy się przygotować informator zawierający odpowiedzi na najbardziej nurtujące wątpliwości.

Na końcu opisów poszczególnych zagadnień znajdą Państwo odniesienia do numerów artykułów i motywów preambuły RODO, które pozwolą na pogłębienie wiedzy w danym obszarze. Informator przybliża następujące kwestie:

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
Prawo do bycia zapomnianym.
Prawo do przenoszenia danych.
Uzyskiwanie zgody dziecka.
Obowiązek aktualizowania uzyskanej już raz zgody na przetwarzanie danych po wejściu w życie RODO.
Różnice między anonimizacją oraz pseudonimizacją.
Obowiązek zgłaszania naruszeń przepisów RODO.
Treść informatora oparta jest na przepisach RODO oraz wytycznych Grupy Roboczej art. 29, jednak nie stanowi wiążącej interpretacji przepisów.

źródło: gov.pl