Powołanie Europejskiego Stowarzyszenia Cyberbezpieczeństwa

speed testy
speed testy

Powołanie Europejskiego Stowarzyszenia ds. Cyberbezpieczeństwa
11.07.2016

5 lipca w Brukseli podpisano umowę o współpracy pomiędzy European Cyber Security Organisation (ECSO), a Komisją Europejską. Umowę podpisano w obecności A. Ansipa oraz G. Oettingera.

ECSO to nowe stowarzyszenie, założone w ramach kontraktowego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, z inicjatywy KE. Już ponad 135 podmiotów (m.in. MŚP, uniwersytetów, ośrodków naukowo- badawczych złożyło aplikacje członkowskie). Dzięki powołaniu stowarzyszenia, jego członkowie będą mogli aplikować o 450 mln euro, dostępnych w ramach przyszłych projektów realizowanych z programu HORYZONT 2020.

7 lipca w Brukseli odbyło się pierwsze Nadzwyczajne Zgromadzenie ECSO. Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MC, gen. bryg. Włodzimierz Nowak został wybrany do Rady Dyrektorów i tym samym będzie reprezentował Polskę, podczas pierwszej kadencji. W najbliższych tygodniach nastąpi zakończenie budowy struktur organizacji. Rozpoczną się konkretne merytoryczne prace nad propozycjami projektów, które będą mogły być finansowane ze środków HORYZONT 2020.

Dodatkowych informacji dot. ECSO udzielą pracownicy Departamentu Cyberbezpieczeństwa MC (email: [email protected]).

źródło: gov.pl