NCC na straży cyberbezpieczeństwa

speed testy
speed testy

NCC – na straży cyberbezpieczeństwa
04.07.2016

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa – instytucja, która będzie odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo w Polsce, rozpoczęło pracę. NCC będzie działać w trybie 24/7 przez 365 dni w roku. Będzie to centrum wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania w razie ewentualnych ataków – koordynowania działań i wymiany informacji.

– Powołanie Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ma spowodować, iż będziemy się szybko wymieniać informacjami, wspólnie pracować nad cyberbezpieczeństwem i reagować na wszelkie incydenty związane z tymi zagrożeniami tak, aby było to najbardziej efektywne – mówiła minister Anna Streżyńska podczas oficjalnej inauguracji NCC, która odbyła się 4 lipca w siedzibie NASK w Warszawie.

NCC będzie działać w strukturach NASK-u i będzie składać się z czterech pionów: badawczo-rozwojowego, operacyjnego, szkoleniowego i analitycznego. W ramach pionu operacyjnego działa zespół CERT Narodowy, czyli zespół, który m.in. reaguje na incydenty bezpieczeństwa w sieci. Do tej pory, co wykazały dwa raporty NIK, podstawową słabością jeśli chodzi o zagrożenia w cyberprzestrzeni był brak wymiany informacji między instytucjami zajmującymi się ochroną cyberprzestrzeni. – NCC nie będzie konkurowało z istniejącymi centrami cyberbezpieczeństwa. Chcemy być takim zwornikiem przekazującym informacji, który podnosi sprawność całego systemu. Centrum ma być silnym zapleczem transferu wiedzy z krajów i gospodarek bardziej doświadczonych niż my w tym zakresie – dodała Anna Streżyńska.

W jej ocenie, cyberataki kierowane są dziś także wobec zwykłych użytkowników, którym z tego tytułu należy się szczególna ochrona. – Także dlatego, że nie poradzą sobie bez niej sami. Obywatele będą dla nas przedmiotem szczególnej troski – stwierdziła minister Streżyńska.

Gen. Włodzimierz Nowak, pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. cyberbezpieczeństwa podkreślił, że współczesne zagrożenia z sieci wymagają współpracy. – Ścisła współpraca między sektorami bankowym, transportowym, energetycznym, telekomunikacyjnym a NASK i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo kraju daje nam możliwość monitorowania i analizowania zagrożeń, które pojawiają się już na transgranicznych punktach wymiany internetu – stwierdził. – W cyberbezpieczeństwie ważni są ludzie, procedury i technologia. Ludzi, dobrze wykształconych mamy, technologie także, choć cały czas należy je rozwijać i dostosowywać do współczesnych zagrożeń, brakowało za to procedur. Te procedury stworzyliśmy, w tym celu w jednym miejscu pracują ludzie z różnych sektorów i mogą się wymieniać szybko informacjami i szybko reagować na wszystkie incydenty – dodał.

Podczas inauguracji NCC Ministerstwo Cyfryzacji, NASK oraz Związek Banków Polskich podpisały umowę dotyczącą współpracy w ramach NCC. – To symboliczne podpisanie – stwierdziła minister Anna Streżyńska. – W ramach NCC współpracujemy z wieloma bankami, telekomami oraz przedstawicielami sektora energetycznego – dodała minister.

Jak dotąd, do porozumienia w ramach NCC przystąpiły: Citi Handlowy, Credit Agricole, mBank, PKO BP, Raiffeisen Polbank, BZW BK, Orange, T-Mobile, Polkomtel, Energa, PSE S.A., Gas-System S.A., PERN S.A. oraz PKP Informatyka.

źródło: gov.pl