Reforma systemu cyberbezpieczeństwa UE

speed testy

speed testy

Reforma systemu cyberbezpieczeństwa UE – zaczynamy konsultacje!

04.01.2021

Pracujemy nad stanowiskiem rządu RP do projektu zmiany dyrektywy NIS. Zapraszamy do przekazania Waszych uwag i opinii o projekcie. Czekamy na nie do 15 stycznia.
Reforma systemu cyberbezpieczeństwa UE – zaczynamy konsultacje!

16 grudnia 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła tzw. Pakiet cyberbezpieczeństwa. W jego skład, oprócz nowej Strategii Cyberbezpieczeństwa UE, wchodzi także projekt zmiany dyrektywy NIS, czyli podstawowego unijnego dokumentu regulującego cyberbezpieczeństwo na poziomie europejskim. Jej pełna nazwa to: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.

Co proponuje Komisja Europejska?

Ponad dwa lata zbierania doświadczeń, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, zweryfikowało wiele założeń i mechanizmów utworzonych na bazie Dyrektywy NIS.

Jedną z kluczowych zmian w dyrektywie NIS jest wprowadzenie nowych sektorów gospodarki, takich jak: administracja publiczna, sektor kosmiczny, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzanie odpadami, sektor chemiczny, czy sektor produkcji żywności.

Sektory, a zatem i usługi, zostały podzielone na dwie kategorie: kluczowych i ważnych. Wśród usług kluczowych znalazły się m.in. usługi przetwarzania w chmurze, czy dostawcy treści internetowych, którzy zostaną objęci silniejszym nadzorem oraz będą musieli wdrożyć adekwatne środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia niezakłóconego świadczenia usług. Natomiast podmioty z sektorów ważnych, m.in. producenci żywności, czy dostawcy usług cyfrowych, zostaną zobowiązani przede wszystkim do raportowania incydentów bezpieczeństwa. Co istotne, Komisja Europejska zaproponowała, aby wśród podmiotów objętych regulacją (jako podmioty ważne) znalazły się także platformy społecznościowe.

Projekt przewiduje wzmocnienie wymogów bezpieczeństwa nakładanych na przedsiębiorstwa – w tym poprzez zapewnienie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw – oraz wprowadza bardziej rygorystyczne środki nadzoru, w tym zharmonizowany na poziomie UE system sankcyjny za nieprzestrzeganie obowiązków.

Objęcie administracji publicznej wymogami dyrektywy NIS2 ma dwa aspekty. Po pierwsze znacznie wzmocni to ich poziom cyberbezpieczeństwa. Z drugiej strony – zapewni bezpieczniejszy dostęp obywateli do świadczonych przez te podmioty usług.

Więcej informacji na temat projektu nowelizacji dyrektywy NIS znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

Pełen tekst projektu dyrektywy jest dostępny na stronie EUR-Lex.

Do 15 stycznia!

Zachęcamy do przesyłania uwag i opinii na temat projektu – do 15 stycznia 2021 r. Wystarczy e-mail wysłany na adresy: [email protected] oraz [email protected].

Przesłane materiały zostaną wykorzystane do opracowania oficjalnego stanowiska rządu do projektowanej regulacji.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach!

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/reforma-systemu-cyberbezpieczenstwa-ue–zaczynamy-konsultacje