Rejestr Danych Kontaktowych 5 milionów Polaków !

speed testy

speed testy

5 milionów Polaków w RDK!

16.11.2020

Nie minął jeszcze rok od uruchomienia Rejestru Danych Kontaktowych (RDK), a już dopisało się do niego ponad 5 milionów osób! Czym jest RDK?
Napis z liter (czarne litery na białym tle), całość z czerwonym tle – 5 milionów.

Główny cel powstania Rejestru Danych Kontaktowych to usprawnienie komunikacji na linii urząd – obywatel.

Dobrowolnie i bezpłatnie

– Przekazanie danych do RDK jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Jest też bardzo przydatne. Wystarczy przekazać numer telefonu i adres e-mail, a urzędnicy w ważnych dla nas sprawach, zamiast wysyłać pismo – mogą zadzwonić lub wysłać e-mail – przypomina Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

RDK uruchomiliśmy 22 grudnia 2019 r. i jak się okazuje – usługa jest bardzo popularna.

– Do dziś swoje dane przekazało do rejestru dokładnie 5 016 960 – mówi minister Marek Zagórski.

A dlaczego warto dołączyć do RDK?

Jeśli przekażesz swój numer telefonu i e-mail urzędy – z wyprzedzeniem – mogą poinformować Cię np. o:

kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego,
przysługujących świadczeniach,
zbliżającym się terminie obowiązkowego badania technicznego samochodu,
dokumentach gotowych do odbioru.

WAŻNE! Dane z RDK możecie w każdej chwili zmienić lub usunąć.

W przypadku zmiany numeru telefonu lub adresu e-mail, pamiętajcie o ich aktualizacji.

W bezpiecznych rękach

Przekazując swoje dane do RDK nie musicie się obawiać o ich bezpieczeństwo. Dostęp do nich mają wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni urzędnicy. Nie ma więc ryzyka, że Wasze adres e-mail i numer telefonu wpadną w niepowołane ręce. Wasze dane mogą być wykorzystane jedynie do informowania Was o sprawach administracyjnych.

Jak przekazać swoje dane do RDK?

To proste. I możliwe na dwa sposoby. Jeśli chcecie zrobić to online – wystarczy skorzystać z usługi Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). By to zrobić, będziecie potrzebowali profilu zaufanego.

Jeśli chcecie przekazać do RDK swój numer telefonu i adres email – miejcie pod ręką telefon i dostęp do poczty elektronicznej. Teraz wystarczy, że wpiszecie dane w odpowiednie pola, zalogujecie się profilem zaufanym. Potwierdzicie dane kodami, które otrzymacie emailem i sms-em i… gotowe!

Jeśli nie macie przy sobie telefonu i dostępu do poczty – kody, które otrzymacie są ważne przez 24h.

Użyjcie ich, korzystając z usługi Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK).

Swoje dane możecie przekazać do RDK także offline, czyli wypełniając formularz dostępny w każdym urzędzie gminy. Jednak z uwagi na sytuację epidemiczną zdecydowanie bardziej polecamy działanie online.

Dołącz do RDK – warto!

Więcej informacji na www.gov.pl/cyfryzacja

Rejestr Danych Kontaktowych powstał w ramach projektu „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw informatyzacji. Przekazanie danych osobowych do RDK przez osobę, której dane dotyczą jest całkowicie dobrowolne, a przetwarzanie danych w tym rejestrze odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez tę osobę. Przekazane do RDK dane osoba, której dane dotyczą może je w każdej chwili usuną bądź dokonać zmiany przekazanych danych w zakresie numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej.
Jakie dane gromadzi RDK

1. imię i nazwisko;

2. numer PESEL

3. numer telefonu komórkowego

4. adres poczty elektronicznej
Kto może przekazać dane do RDK?

Dane do RDK może przekazać:

Osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
Osoba, która uzyskała pełnoletność poprzez zawarcie związku małżeńskiego

Dane do RDK można wprowadzić osobiście lub za pośrednictwem urzędnika przy okazji wizyty w urzędzie.
Co załatwisz przy pomocy RDK?

Rejestr Danych Kontaktowych to sposób, by szybko i wygodnie uzyskać informacje na przykład o:

dokumentach gotowych do odbioru,
rozpatrzeniu złożonych wniosków,
potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w zainicjowanych przez ciebie sprawach urzędowych.

zrodło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/co-to-jest-rejestr-danych-kontaktowych-rdk