Zakończenie konsultacji założeń projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

speed testy

speed testy

Zakończenie konsultacji założeń projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

Od 23 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. trwały konsultacje założeń projektu ustawy o OSE. W ramach konsultacji otrzymaliśmy 16 opinii.

Uwagi do Założeń projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zgłosiło 16 podmiotów, między innymi: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne. W większości stanowisk wyrażono poparcie dla utworzenia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zgłoszone uwagi dotyczyły wielu obszarów funkcjonowania OSE, miedzy innymi: infrastruktury telekomunikacyjnej, którą będzie wykorzystywać OSE, obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz treści edukacyjnych, które zostaną udostępnione dzięki OSE.

Dziękujemy wszystkim za przesłane opinie. Wszystkie uwagi są aktualnie analizowane i zostaną wzięte pod uwagę w trwających pracach nad ustawą regulującą funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zakonczenie-konsultacji-zalozen-projektu-ustawy-o-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej-ose-