T-Mobile Polska nagrodzony najwyższym wyróżnieniem w konkursie Listki CSR

speed testy
speed testy

T-Mobile Polska nagrodzony najwyższym wyróżnieniem w konkursie Listki CSR

Tygodnik „Polityka” we współpracy z Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu ponownie zaprosił firmy do przeglądu działań wspierających zaangażowanie społeczne oraz zrównoważony rozwój. T-Mobile Polska za realizację swojej strategii CR otrzymał najwyższe, złote wyróżnienie.

Ostatnie tygodnie pokazały nam jak istotna jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Firmy, które w swoim DNA mają zapisane tego typu działania bardzo często skuteczniej radziły sobie z kryzysem i potrafiły dużo lepiej komunikować się zarówno ze swoimi pracownikami, jak i całym otoczeniem biznesowym. To kolejny dowód na to, że działania CR są niezbędne do budowania nowoczesnej i odpowiedzialnej firmy XXI wieku.

Swoje zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej po raz kolejny udowodniła firma T-Mobile Polska, która w tegorocznej edycji konkursu zdobyła Złoty Listek CSR. Działania, które wpisują się zarówno w strategię CR jak i strategię biznesową całej firmy zostały uznane za jedne z najlepszych w naszym kraju. T-Mobile otrzymał również wyróżnienie specjalne za działania na rzecz klimatu w ramach programu WE CARE. Kapituła konkursowa uznała, że projekt ten szczególnie wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju i przyznała firmie wyróżnienie specjalne za inspirującą inicjatywę.

    T-Mobile Polska realizuje działania z zakresu odpowiedzialności biznesu od wielu lat. Nasza firma obecna była w poprzednich edycjach zestawienia, otrzymując Biały i Srebrny Listek. Dlatego tym bardziej cieszy Nas fakt, że udaje nam się dokonywać postępów i pracować nad tym, żeby być jeszcze lepszym. Każdy rok to refleksja nad tym co możemy zrobić więcej: dla społeczeństwa, naszych klientów, dla środowiska, dla pracowników czy przyszłych pokoleń. Złoto w tym roku to dla Nas ogromna nobilitacja, ale także zobowiązanie, że pozostaniemy na tej ścieżce rozwoju

– powiedziała Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej T-Mobile.

Listki CSR przyznawane są corocznie przez redakcję tygodnika „Polityka”, we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Działania firm oceniane są na podstawie szczegółowej ankiety wypełnianej przez organizację, która obejmuje szerokie spectrum raportowanych obszarów. Są to kwestie takie jak ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: biały, srebrny oraz złoty, który jest najwyższym wyróżnieniem. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 96 firm, wyróżnienia złotym listkiem otrzymało 14 z nich.

zródło: https://firma.t-mobile.pl/dla-mediow/aktualnosci/informacja-prasowa/2020/06/t-mobile-polska-nagrodzony-najwyzszym-wyroznieniem-w-konkursie-listki-csr.html