Internet w Polsce

speed testy
speed testy

Internet w Polsce
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania

Internet w Polsce – sieć internetowa znajdująca się na terenie Polski i wykorzystywana przez jej mieszkańców. Jej krajowa domena najwyższego poziomu to .pl, ale wykorzystywana jest również domena .eu. W 2016 roku dostęp do internetu posiadało 80,4% gospodarstw domowych oraz 93,7% przedsiębiorstw[1].
Spis treści

1 Historia
2 Dostęp do Internetu
3 Częstotliwość korzystania z Internetu
4 Rodzaje Internetu
5 Przypisy
6 Linki zewnętrzne

Historia

 Osobny artykuł: Historia Internetu w Polsce.

Pierwsze internetowe łącze analogowe zostało uruchomione 26 września 1990 r. i miało ono prędkość 9600 bit/sek[2][3]. Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie 19 listopada 1990 roku otrzymał, jako pierwszy w Polsce, adres IP (192.86.14.0), który został mu nadany przez Ministerstwo Obrony USA[2]. 20 listopada 1990 r. z CERN został wysłany pierwszy e-mail do Polski i odebrano go we wspomnianym instytucie z pomocą komputera microVax II[potrzebny przypis].

Przed odkryciem dokumentów potwierdzających pierwsze polskie połączenie internetowe powszechnie przyjmowało się, że to 17 sierpnia 1991 roku z baraku przed Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego do Centrum Komputerowego Uniwersytetu w Kopenhadze dotarł pierwszy e-mail wysłany z Polski. Pierwsze komputery z dostępem do internetu znajdowały się w Warszawie, Krakowie, w Toruniu i w Katowicach. Zostały one podłączone do Internetu 20 grudnia 1991 roku. Dostęp do globalnej sieci posiadał Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Jądrowej oraz Obserwatorium Astronomiczne. W tym samym dniu Stany Zjednoczone zniosły ograniczenia łączności z Polską (CoCom). Pierwszą firmą, która została podłączona do internetu w Polsce, był ATM[4].

W 1994 roku w internecie umieszczono stronę internetową rządu. W tym samym roku internet stał się dostępny dla każdego obywatela. Początkowo dostęp do sieci miała tylko NASK i kilka instytucji naukowych w Polsce. Pierwszy portal internetowy autorstwa Polaków zadebiutował w 1995 roku. Była to Wirtualna Polska. W kwietniu 1996 roku Telekomunikacja Polska uruchomiła dostęp anonimowy do internetu przez modemy[potrzebny przypis].

W Polsce prasa uznawała Internet za narzędzie nieprofesjonalne, nieciekawe oraz zbyt kosztowne. Także sami Polacy w latach 90. z niechęcią odnosili się do internetu[5].
Dostęp do Internetu

W 2016 roku dostęp do Internetu posiadało 80,4% gospodarstw domowych, w tym 75,7% – szerokopasmowy. Jako główną przyczynę braku posiadania łącza internetowego 70,6% gospodarstw domowych wskazało brak potrzeby korzystania z niego. Wśród przedsiębiorstw 93,7% posiadało dostęp do Internetu, w tym 93,2% – Internet szerokopasmowy[1]. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji w 2020 roku każdy Polak będzie miał dostęp do Internetu[6].

Jako pierwsza w Polsce zainwestowała w tzw. „darmowy internet” podkarpacka gmina Czudec (zasięg 70 procent powierzchni gminy) oraz urząd miasta Rzeszowa (zasięg 60 procent), który dodatkowo stara się o środki z funduszów unijnych na zwiększenie dostępności „darmowego internetu” m.in. budowę sieci WiMAX, by wszyscy mieszkańcy miasta mogli z niego korzystać[7]. Aby oferta operatorów dostarczających internet abonamentowy była nadal atrakcyjna, „darmowy internet” ma mieć obniżone parametry (np. ograniczenia czasowe w dostępie, szybkość przesyłania danych obniżona nawet czterokrotnie)[8].
Częstotliwość korzystania z Internetu

Według badań GUS w 2015 roku 54% Polaków korzystało z Internetu codziennie lub prawie codziennie, najwięcej w województwie mazowieckim (61%), a najmniej w województwie świętokrzyskim (40%)[9]. W 2016 roku co najmniej jeden komputer znajdował się w 80,1% gospodarstw domowych i z roku na rok zwiększa się; w porównaniu z rokiem 2015 wskaźnik ten wzrósł o 2,2 pkt. proc. Z usług e-administracji w 2016 roku korzystało 30,2% osób w wieku 16-74 lat[1].
Rodzaje Internetu
Szerokopasmowe łącza ADSL, sieci kablowe czy bezprzewodowe połączenia w sieci 3G i 4G to najczęstsze sposoby masowego dostarczenia Internetu. Alternatywą dla tych sieci i miejsc, gdzie nie dociera kabel jest Internet stacjonarny przez satelitę, który jako jedyny nie korzysta z sieci naziemnej. Internet stacjonarny przez satelitę jest dostępny w każdym miejscu w Polsce. Coraz większą popularność zyskuje internet światłowodowy[10]. Nadal dostępny jest modem telefoniczny[potrzebny przypis].

zrodło: wikipedia.pl