T-Mobile zachęca do ochrony środowiska i zawierania e-umowy

speed testy

speed testy

T-Mobile zachęca do ochrony środowiska i zawierania e-umowy

T-Mobile proponuje rozwiązania przystępne klientom i środowisku, zachęcając do zawierania e-umów. Taka forma zawierania umów jest również całkowicie zgodna z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne, która przynosi wiele zmian w procesach sprzedaży, w tym zasadach obiegu dokumentów.

Nowe przepisy nakładają na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek dostarczenia klientowi kompletu dokumentów (regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, cenniki itp.) w takiej samej formie jak umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych, na trwałym nośniku. E-umowa pozwala zminimalizować potrzebę generowania papierowych dokumentów i przyczynia się do znacznej redukcji materiałów koniecznych do ich wytworzenia.Do wyprodukowania 1 tony papieru trzeba ściąć około 17 drzew[1],

W trosce o środowisko, T-Mobile zachęca klientów do zawierania umów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po zawarciu umowy i wyrażeniu zgody na wysłanie kompletu dokumentów e-mailem, Klient otrzyma jedynie jednokartkowy wydruk z podsumowaniem swojej oferty”

– powiedziała Agnieszka Dudek Dyrektor Departamentu Zarządzania Customer Experience, T-Mobile Polska.

Dodatkowo, T-Mobile zaprasza osoby zawierające umowy do udziału w konkursie, który polega na pokazaniu w formie zdjęciowej, jak można dbać o środowisko. Co tydzień jego uczestnicy będą mogli wygrać jedną z nagród, którymi są dwuosobowe vouchery na pobyt w ośrodku Dolina Charlotty. Szczegóły akcji dostępne są na stronie dbamolas.pl.

Na tej samej stronie dostępny jest także licznik, pokazujący informację o liczbie drzew uratowanych przez klientów T-Mobile wybierających e-umowy.

[1] Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK, http://www.ekopark.info.pl/

zrodlo: https://firma.t-mobile.pl/dla-mediow/aktualnosci/informacja-prasowa/2018/12/T-Mobile+zach+ca+do+ochrony++rodowiska+i+zawierania+e-umowy.html