Tarcza antykryzysowa cyfryzacja

speed testy
speed testy

 

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej – cyfryzacja

Nielimitowany dostęp do GOV.pl, szybsza realizacja Funduszu Szerokopasmowego i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, sprzęt komputerowy do zdalnej edukacji i uproszczenie usług pocztowych – to tylko niektóre cyfrowe udogodnienia przyjęte dziś przez Radę Ministrów.

Różnokolorowe kabelki komputerowe w zbliżeniu
Rząd rozszerza Tarczę Antykryzysową. W nowym projekcie sporo miejsca zajmują cyfrowe rozwiązania.

Szybciej

  • Jeszcze w tym roku, czyli niemal rok wcześniej niż planowaliśmy, uruchomimy Fundusz Szerokopasmowy. Dzięki niemu dofinansujemy budowę i rozwój sieci telekomunikacyjnej. Wszystko po to, by więcej Polaków miało dostęp do szybkiego internetu – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Chodzi m.in. o internet w miejscach, w których nie inwestują operatorzy telekomunikacyjni. Dzięki Funduszowi tamtejsi mieszkańcy będą mogli liczyć na dostęp do sieci – dodaje szef MC.

Przyspieszy także Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). Do tej pory ten program koncentrował się na dostarczeniu internetu do budynków szkół. Obecna sytuacja udowadnia, że równie ważne jest wyposażenie nauczycieli i uczniów w narzędzia umożliwiające naukę na odległość. Takie możliwości daje e-learning. Aby – na szeroką skalę – umożliwić szkołom stosowanie tej formy edukacji katalog zadań operatora OSE zostanie uzupełniony o wyposażanie szkół w sprzęt komputerowy, mobilny dostęp do internetu i inne urządzenia multimedialne. Uczniowie i nauczyciele będą mogli z nich korzystać w trakcie zajęć w budynku szkoły, jak i poza nim.

Bez limitu, za zgodą


Wszyscy obywatele korzystający z telefonów komórkowych będą mogli korzystać z nielimitowanego dostępu do publicznych stron internetowych.

  • W praktyce oznacza to, że nasi operatorzy telekomunikacyjni nie będą naliczali nam opłat za korzystanie z internetu w trakcie odwiedzania np. portalu GOV.pl – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Podobna sytuacja będzie miała miejsce w trakcie poszukiwania informacji na stronach umożliwiających zdalną diagnostykę medyczną, czy zdalną pracę nauczycieli i uczniów – dodaje szef MC.
Cyfryzacja mocniej wkroczy też na pocztę. Efektem będą rzadsze wizyty przy okienku.

Chodzi o usługę, która polega na przekształceniu tradycyjnego papierowego pisma (listu poleconego lub innej przesyłki odbieranej za pokwitowaniem) w jego elektroniczną wersję i w takiej formie dostarczenie go adresatowi. Warunkiem zastosowania tej usługi jest ZGODA adresata.

A to oznacza, że operator pocztowy – jak dotąd – NIE będzie miał prawa otwieranie prywatnej korespondencji.

Tego rodzaju usługi pocztowe są stosowane na całym świecie. I co ważne objęte są tajemnicą pocztową na każdym etapie – nadawania, skanowania i doręczenia.

To tylko wybrane zmiany. Więcej można znaleźć w projekcie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nad którym prace rozpoczyna parlament.

zrodlo:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rozszerzenie-tarczy-antykryzysowej–cyfryzacja