Terminy leczenia sprawdź przez internet

speed testy
speed testy

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia przez API bazę – Terminy Leczenia

Baza Terminy Leczenia została udostępniona przez API na stronie dane.gov.pl. NFZ otworzył bazę w ramach projektu MC: „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”. Teraz można nie tylko sprawdzić termin oczekiwania na świadczenia medyczne, ale dane te dowolnie, bezpłatnie wykorzystywać, tworząc aplikacje i usługi.

Logo projektu Otwarte dane. W tle dynamiczna grafika.
Placówki medyczne, jak szpitale, czy poradnie specjalistyczne, co tydzień aktualizują dane o oczekujących pacjentach, które są dostępne w Informatorze o Terminach Leczenia. W bazie adresów i telefonów informatora znajduje się blisko 14 tys. placówek medycznych, które udzielają świadczeń w ramach umowy z NFZ. W bazie oprócz danych o miejscach udzielania świadczeń, można znaleźć informacje o liczbie osób oczekujących na świadczenia (według stanu na koniec miesiąca) oraz pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia w ramach umowy z NFZ.

Od dziś dane są dostępne przez API na portalu dane.gov.pl do ponownego wykorzystywania. Dane można bezpłatnie pobierać do aplikacji, czy usług (również komercyjnych).

Baza Terminy Leczenia została otwarta przez API w ramach realizowanego w Ministerstwie Cyfryzacji projektu „Otwarte dane – dostęp standard, edukacja”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

zrodło: gov.pl