E doręczenia na start

speed testy
speed testy

Projekt ustawy o e-doręczeniach udostępniony do konsultacji!

E-doręczenia na start. Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń, która umożliwi odbieranie on-line korespondencji poleconej został udostępniony do konsultacji.

Klawisz klawiatury z napisem “e-mail”
Projekt zakłada wprowadzenie nowych usług:

publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, świadczonej przez operatora wyznaczonego dostępnej dla wszystkich (podmioty publiczne, obywatele, przedsiębiorcy itd.)
publicznej usługi hybrydowej, świadczonej przez operatora wyznaczonego, przy użyciu której podmioty publiczne wysyłają i odbierają korespondencję elektronicznie, a obywatele korzystają z tradycyjnego listu poleconego.
kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, świadczonej przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania, dostępnej dla obywateli i podmiotów niepublicznych
Dzięki temu komunikacja elektroniczna będzie oparta na standardach i będzie skutkować dowodami wysłania i odebrania umocowanymi prawnie tak, jak to jest w przypadku listu poleconego.

Komunikacja elektroniczna będzie mogła być zainicjowana przez każdą ze stron. Nie tylko podmiot publiczny będzie mógł napisać do Ciebie, ale również Ty będziesz mógł elektronicznie zainicjować sprawę w urzędzie.

Materiały
Projekt ustawy wpisany do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UD462, został udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny
Projekt ustawy opublikowany na BIP Ministerstwa Cyfryzacji

zrodlo: gov.pl