Transfer danych UE USA weź udział w konsultacjach

speed testy

speed testy

Transfer danych UE-USA: weź udział w konsultacjach

27.11.2020

Lipcowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zmienił rzeczywistość prawną po obu stronach Atlantyku. Trwają prace, by ją unormować. Każdy z nas może wziąć udział w konsultacjach. Warto skorzystać z tej możliwości.
Flagi USA i Unii Europejskiej trzymane w dłoniach. W tle widok ulicy (zamazany).

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE oznacza, że w obrocie prawnym nie ma decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony umożliwiającej swobodne przekazywanie danych z Unii do USA. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) i Komisja Europejska (KE) wydały projekty ważnych rozwiązań, które mają pomóc w korzystaniu z alternatywnych narzędzi prawnych.

Oceń zalecenia

Czego dokładnie dotyczył lipcowy wyrok? 16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji KE 2016/1250 z 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, która umożliwiała przekazywanie danych osobowych z Unii Europejskiej do USA.

W związku z tym wszystkie firmy, które prowadząc swoją działalność na terenie Unii Europejskiej, chciałyby dokonać takiego transferu – muszą weryfikować podstawy na jakich to robią.

Komisja Europejska i Europejska Rada Ochrony Danych, wychodząc naprzeciw związanymi z tą sytuacją wątpliwościami, opublikowały projekty rozwiązań prawnych, z których będą mogli skorzystać eksporterzy danych.

Jednym z nich jest zbiór zaleceń mających pomóc eksporterom danych do państw trzecich w zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w przypadkach korzystania m.in. ze standardowych klauzul umownych.

Tekst zaleceń wraz z dodatkowymi informacjami na ich temat można znaleźć na stronie EROD.

Ważne! Do 21 grudnia można zgłaszać opinie i uwagi do zaleceń. Wystarczy skorzystać z dostępnego na stronie EROD formularza.

To nie wszystko. Europejska Rada Ochrony Danych zaktualizowała również zalecenia w sprawie niezbędnych europejskich gwarancji dla środków nadzoru.

Mają one pomóc eksporterom danych w określeniu, czy uregulowania prawne na mocy których instytucje publiczne państwa trzeciego uzyskują dostęp do danych osobowych w celach nadzoru, mogą być uznane za uzasadniające ingerencję w prawo do prywatności i ochrony danych osobowych, a w konsekwencji niepodważające mechanizmów, na których eksporterzy danych oparli transfer danych. Tekst tych zaleceń również został opublikowany na stronie EROD.

Pomóż podjąć decyzje

Z kolei Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji wykonawczej dotyczącej standardowych klauzul umownych pomocnych w transferach danych osobowych do państw trzecich. Wraz ze stwierdzeniem nieważności Tarczy Prywatności to właśnie standardowe klauzule umowne są podstawowym narzędziem umożliwiającym transfer danych do USA. Dlatego na przygotowany przez KE dokument czekało wiele podmiotów.

Tekst projektu decyzji dostępny jest na stronie KE.

WAŻNE! Do 10 grudnia można zgłaszać swoje opinie i uwagi do projektu decyzji. Wystarczy skorzystać z dostępnego na stronie Komisji Europejskiej formularza.

Co więcej, Komisja Europejska opublikowała również projekt innej decyzji wykonawczej – regulującej standardowe klauzule umowne, którymi mogą posiłkować się administratorzy i podmioty przetwarzające z Unii Europejskiej.

Jest to zupełnie nowy instrument prawny, którego celem jest ujednolicenie standardów prawnych w umowach pomiędzy administratorami i podmiotami przetwarzającymi z UE. Tekst projektu tej decyzji także jest dostępny na stronie KE.

WAŻNE! Do 10 grudnia można zgłaszać swoje opinie i uwagi do projektu. Wystarczy skorzystać z dostępnego na stronie Komisji Europejskiej formularza.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach!

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/transfer-danych-ue-usa-wez-udzial-w-konsultacjach