Zakażą TikToka w Polsce nie daj się dezinformacji

speed testy

speed testy

Zakażą TikToka w Polsce? – nie daj się dezinformacji!

29.07.2020

W sieci pojawił się dziś artykuł, według którego rząd w tajemnicy pracuje nad specjalnym prawem, które pozwoli na zablokowanie w Polsce działania niektórych mediów społecznościowych i serwisów sprzedażowych. To nieprawda!
Klawiatura komputera. Na środku podświetlone litery układające się w słowa fake news.

Zapewniamy: rząd, w tym Ministerstwo Cyfryzacji, NIE pracuje nad przepisami, które miałyby umożliwić zablokowanie jakichkolwiek mediów społecznościowych w Polsce (w tym Tik Toka), czy też jakichkolwiek serwisów sprzedażowych (w tym AliExpress). To fake news.

Na inny temat

Redakcja Wirtualnej Polski, która opublikowała tekst, pytała o projekt zmiany ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który dotyczy bezpieczeństwa sieci 5G. Nie ma on nic wspólnego z rzekomym blokowaniem, czy ograniczaniem mediów społecznościowych i platform sprzedażowych!

Prace nad nim – wbrew temu, co możemy przeczytać w opublikowanym tekście, toczą się jawnie. Jak każdy akt prawny, projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Obecna wersja projektu, po uzgodnieniach wewnątrz MC, zostanie przekazana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, które na pewno wpłyną na jej ostateczną treść.

W trakcie konsultacji publicznych projekt zostanie wysłany do szerokiego grona partnerów społecznych m.in. przedsiębiorstw, stowarzyszeń branżowych, izb handlowych oraz organizacji pozarządowych celem zaopiniowania. Każdy będzie mógł nie tylko zapoznać się z projektem, lecz także zgłaszać uwagi oraz propozycje zmian.

Warto podkreślić to raz jeszcze: projekt dotyczy bezpieczeństwa sieci 5G, a nie działania mediów społecznościowych i serwisów sprzedażowych.

O 5G

Co ważne – w zakresie bezpieczeństwa sieci 5G – w czasie opracowywania propozycji zmian przepisów (dotyczących bezpieczeństwa sieci 5G) przeprowadzono analizę, jak z podobnym problemem poradzono sobie w innych państwach członkowskich UE.

Podczas analizy brano pod uwagę przepisy z m.in. Francji, Belgii, Słowacji i Czech. Ponadto, przeanalizowano także odpowiednie regulacje prawne i organizacyjne wdrożone w Wielkiej Brytanii.

Znajdzie to odwzorowanie w ocenie skutków regulacji, gdzie zostanie opisany cały proces analityczny.

Z analizy prawno-porównawczej wynika, że działania Polski nie odbiegają od standardów przyjętych w innych państwach UE. Wynika to z wdrażania na poziomie krajowym zaleceń oraz standardów wskazanych w tzw. 5G Toolbox, czyli zestawie narzędzi przygotowanych przez Komisję Europejską, Agencję Unii Europejskie ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA), przy aktywnym udziale państw członkowskich, w tym Polski.

Unijny zestaw narzędzi określa minimalny poziom harmonizacji (na poziomie UE) rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Są to zarówno rozwiązania o charakterze strategicznym, technicznym jak i pomocniczym.

Potrzeba konieczności wprowadzenia zmian prawnych w zakresie bezpieczeństwa sieci 5G wynika nie tylko z analiz własnych Ministerstwa Cyfryzacji, ale także z konsensusu ustalonego na poziomie unijnym.

źrodło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zakaza-tiktoka-w-polsce—nie-daj-sie-dezinformacji