Hevc ostatni etap przejścia telewizja cyfrowa

internet prędkość

internet prędkość

Hevc ostatni etap przejścia telewizja cyfrowa

Już w poniedziałek 27 czerwca nastąpi czwarty, ostatni etap zmian nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce DVB-T2/HEVC. Zmiana będzie dotyczyć województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.
Ostatni etap przejścia na standard DVB-T2/HEVC naziemnej telewizji cyfrowej już 27 czerwca!

Systematyczna zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, polegająca na zamianie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC jest związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Naziemna telewizja cyfrowa nadawana jest już w nowym standardzie na obszarze 12 pozostałych województw.

Przypominamy, że w ramach przełączenia sygnału na DVB-T2/HEVC, zmienią się częstotliwości nadawania multipleksów: MUX-1, MUX-2 i MUX-4, które zostaną przełączone do standardu DVB-T2/HEVC. W praktyce oznacza to lepszą jakość dźwięku i obrazu – wszystkie kanały będą nadawane w jakości Full HD. Multipleks MUX-3 tymczasowo nie zmienia standardu nadawania.

Nowy standard telewizji naziemnej umożliwia dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych, oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku. Dla części gospodarstw domowych zmiana standardu wiąże się jednak z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w odpowiedni dekoder. Rząd, mając na uwadze przewidywane wpływy ze sprzedaży uwalnianych częstotliwości, oferuje dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora.

Pamiętaj!

Jeśli Twój telewizor nie odbiera nowego sygnału nadawania darmowej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, a Twoja sytuacja materialna nie pozwala Ci na samodzielne poniesienie kosztów zakupu nowego sprzętu do odbioru bezpłatnej telewizji naziemnej, możesz skorzystać z rządowego programu dofinansowania 250 zł do zakupu telewizora lub 100 zł do dekodera – zgodnych z nowym standardem.

Blisko 410 tys. złożonych wniosków!

Do tej pory zostało złożonych już blisko 410 tysięcy wniosków, z czego zrealizowano przeszło 332 tys. Zdecydowana większość wniosków dotyczy dofinansowania do zakupu dekoderów – 286 708, natomiast do zakupu telewizora zostało złożonych 46 140 wniosków. Za pośrednictwem Poczty Polskiej złożono 336 772 wniosków, przez stronę gov.pl – 71 551. Świadczenie można zrealizować w 3700 punktach sprzedaży w całym kraju. Lista punktów: dvbt2.gov.pl/wyszukiwarka

Kto może skorzystać z rządowego dofinansowania do zakupu telewizora lub dekodera?

Program wsparcia do zakupu dekoderów oraz telewizorów dla gospodarstw domowych w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej jest dużym ułatwieniem dla wielu rodzin. Przypominamy jednak, że osoba składając wniosek oświadcza m.in. że gospodarstwo domowe posiada trudną sytuację materialną, a w związku z tym, nie może samodzielnie ponieść kosztów zakupu odbiornika cyfrowego.

Spotykamy się z sytuacjami nadużyć, co powoduje, że prowadzone są postępowania administracyjne w celu ustalenia, czy osoba, która pobrała świadczenie była uprawniona do skorzystania z niego. Za nadużycie w świetle przepisów prawa mogą być uznane zakupy drogich odbiorników cyfrowych za kwotę 16 – krotnie przekraczającą wartość dofinansowania bez wyraźnego uzasadnienia dla takiego zakupu wynikającego ze szczególnych potrzeb np. zdrowotnych.

W takich przypadkach, możliwe jest wezwanie osoby korzystającej ze świadczenia do złożenia wyjaśnień dotyczących sytuacji materialnej jej gospodarstwa domowego, a w przypadku stwierdzonych w ramach postępowania nieprawidłowości zwrot nienależnie pobranego dofinansowania. Środki przeznaczone na program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego pochodzą ze środków publicznych, które muszą być wydatkowane zgodnie z celem przeznaczenia, oraz zgodnie z zasadą racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Więc informacji o rządowym programie dofinansowania znajdziesz na stronie, telefonicznie korzystając ze specjalnej infolinii pod numerem 42 253 54 30 lub pisząc na skrzynkę kontaktową [email protected].

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ostatni-etap-przejscia-na-standard-dvb-t2hevc-naziemnej-telewizji-cyfrowej-juz-27-czerwca