Internet Klub Młodego Programisty w Oleśnicy

internet prędkość

internet prędkość

Internet Klub Młodego Programisty w Oleśnicy

W sobotę 25 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Młodego Programisty w Oleśnicy. W wydarzeniu wziął udział Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji. W Klubach Młodego Programisty będą realizowane warsztaty stacjonarne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z klas od 1 do 8. Dodatkowo uruchomiony zostanie także Klub Młodego Programisty online, do którego na zajęcia będzie można przyjść niezależnie od miejsca zamieszkania. Przez cały rok szkolny 2022/2023 będą odbywały się regularne zajęcia online dla uczniów i uczennic wszystkich klas szkół podstawowych. Przygotowane zostaną także dedykowane zajęcia dla rodziców, nauczycieli i edukatorów.

Klub Młodego Programisty

Dzisiaj możemy zaproponować każdemu dziecku dostęp do cyfrowych rozwiązań w edukacji. Te rozwiązania są po to, by dać wszystkim równe szanse w dostępie do nowoczesnych technologii. Kluby Programisty to korzystne warunki dla najmłodszych dzieci, które mogą uczyć się programowania i podnosić swoją świadomość na temat przestrzeni cyfrowej, w której de facto są współcześnie obecni już od lat szkolnych- wskazał podczas otwarcia KMP w Oleśnicy Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji.

Cel Klubów Młodego Programisty:

Dzieci, korzystając z różnorodnej technologii, między innymi pracując z komputerami, robotami, płytkami mechatronicznymi, będą uczyć się programowania, ale także: krytycznego myślenia, rozwiazywania problemów oraz współpracy. Będą ćwiczyć swoją kreatywność i rozwijać się w innowacyjności. Warsztaty w Klubie Młodego Programisty to okazja do nauki poprzez zabawę, aby pokazać, że programowania można się uczyć również w ten przyjemny sposób.
Kluby Młodego Programisty w całej Polsce

W każdej miejscowości, w której zostanie otwarty Klub Młodego Programisty zostaną zrealizowane zajęcia stacjonarne: tygodniowe kursy wakacyjne dla dzieci z klas 1-3, 4-5 i 6-8 szkół podstawowych. Szczegółowy harmonogram zajęć i uruchomienie rekrutacji już wkrótce.

Dodatkowo w trakcie roku szkolnego w każdym Klubie Młodego Programisty odbędą się zajęcia cykliczne dla 18 grup. Łącznie w zajęciach weźmie udział 3456 uczestników, dodatkowo w zajęciach online weźmie udział kolejne 9000 uczestników.

KMP to działanie realizowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (wcześniej Ministerstwo Cyfryzacji) w partnerstwie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Centrum Nauki Kopernik. Celem realizacji projektu jest wzrost świadomości, kompetencji i dostępu do wiedzy w zakresie programowania w społeczeństwie polskim.

Szczegółowy harmonogram zajęć wraz z możliwością zapisów będzie dostępny od 28 czerwca od godz. 11.00 na stronie: https://www.klubmlodegoprogramisty.pl

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/klub-mlodego-programisty-w-olesnicy-otwarty