Internet ai tech nowy rok akademicki

internet prędkość

internet prędkość

Internet: ai tech nowy rok akademicki

Pięć polskich uczelni bierze udział w naszym projekcie AI Tech. Powstały tam kierunki i specjalności z zakresu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa. I właśnie ruszył kolejny semestr.
Trzy młode uśmiechnięte dziewczyny (studentki) idą szybko korytarzem. Każda z nich trzyma w rękach zeszyty z notatkami. Z prawej strony logo AI Tech – Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych.

AI Tech, czyli Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych to projekt edukacyjny, który kierujemy przede wszystkim do uczelni oraz studentów. Jego celem jest rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych i kształcenie wysokiej klasy specjalistów.

Ciekawa oferta

W ramach projektu wspólnie z uczelniami przygotowaliśmy ofertę studiów, odpowiadającą na potrzeby dynamicznego rynku pracy w obszarze ICT. To studia II stopnia w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa.

Właśnie ruszył ich kolejny semestr na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Poznańskiej oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Uniwersytecie Warszawskim wystartował semestr numer jeden!

Oto więcej szczegółów o działających kierunkach:

Politechnika Gdańska – dwie specjalności – uczenie maszynowe na kierunku informatyka oraz Sztuczna Inteligencja na kierunku inżynieria biomedyczna.
Politechnika Poznańska – specjalność Sztuczna Inteligencja w ramach istniejących studiów magisterskich na kierunku Informatyka.

Politechnika Wrocławska – dwa kierunki studiów magisterskich – Sztuczna Inteligencja oraz Zaufane Systemy Sztucznej Inteligencji.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – dwie specjalności na kierunku Informatyka – Sztuczna Inteligencja oraz Cyberbezpieczeństwo.
Uniwersytet Warszawski – nowy kierunek na studiach magisterskich – Uczenie maszynowe.

Tak jak wspominaliśmy – na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął się pierwszy semestr studiów nowego kierunku. Na pozostałych uczelniach partnerskich – studenci kontynuują naukę w kolejnym semestrze.
Wydarzenia na studiach AI Tech

– AI Tech to projekt, który daje niepowtarzalną szansę młodym osobom na uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez specjalistów z całego świata oraz umożliwia uczestniczenie w międzynarodowych i krajowych konferencjach, stażach, wizytach studyjnych oraz w szkole letniej – mówi minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. – Studenci kierunków i specjalności AI Tech uczestniczyli już w 29 krajowych i międzynarodowych wydarzeniach, w tym w 24 konferencjach, 4 stażach krajowych oraz jednej wizycie studyjnej, a to nie koniec – dodaje.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o naszym programie, w tym o największych konferencjach branżowych z udziałem studentów z kierunków i specjalności projektu AI Tech – zaglądajcie na www.gov.pl/aitech

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nowy-rok-akademicki-z-ai-tech